ANBI

SOVAK heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid de organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat klopt, want onze activiteiten dienen een algemeen belang. We hebben bovendien geen winstoogmerk.


Doneren

Voor wie geld aan ons wil nalaten of doneren, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat je aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de zorg en ondersteuning van cliënten. Een ander voordeel van het schenken aan een ANBI is dat je de gift geheel of gedeeltelijk kan aftrekken van de belasting.

Meer weten? www.anbi.nl
RSIN Nummer: 002888774

Rekeningnummer

Je kunt je donatie overmaken op rekeningnummer IBAN: NL86RABO0167196340 BIC/SWIFT: RABONL2U t.n.v. Stichting SOVAK Terheijden. Graag een duidelijke omschrijving meegeven zodat het geld ook op de juiste plek terecht komt. Wij danken je alvast hartelijk voor je bijdrage.

Heb je nog vragen? Wij staan voor je klaar!

SOVAK biedt maatwerk. Dus ook als op deze website niet staat wat je zoekt, mag je ons bellen of mailen. We denken graag met jou mee.