SOVAK bouwt aan jouw toekomst!

Een huis is zoveel meer dan een dak boven je hoofd.

Een fijn huis geeft ruimte om jezelf te zijn en om je te kunnen ontwikkelen. Thuis zijn betekent ook dat je je veilig en geborgen voelt en gewaardeerd wordt zoals je bent. Kortom: hoe en waar je woont is belangrijk voor de kwaliteit van zorg en leven. Goede huisvesting draagt bij aan prettig wonen en goede zorg voor cliënten en fijn werken voor medewerkers en vrijwilligers.

Daarom vinden we het bij SOVAK belangrijk dat onze woningen:

  • (beter) passen bij jouw wensen en behoeften;
  • flexibel, van goede kwaliteit en duurzaam zijn;
  • een plek zijn waar wonen, (vrije) zorg, dagbesteding en werk hand in hand gaan.

Om dit te realiseren gaat SOVAK de komende jaren verschillende nieuwbouwprojecten starten, locaties renoveren of sluiten. Hieronder beschrijven we de plannen per regio.

Regio Terheijden

Ravensnest:
De bouw van Ravensnest is in volle gang! Er wordt hard gewerkt op de bouwplaats en tot op heden verloopt alles volgens planning. We verwachten dat de eerste 28 studio’s voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking eind 2020 klaar zijn, zodat we kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie. Begin 2021 gaan we tevens van start met de bouw van nog eens twaalf extra studio’s, deze zullen eind 2021 gereed zijn waarmee het gehele project wordt opgeleverd.

De komende periode blijven er vervoersbewegingen en bouwwerkzaamheden in de nabijheid van het Ravensnest plaatsvinden. Dit kan tot overlast leiden. We proberen deze overlast zo klein mogelijk te laten zijn. Heb je vragen of zie je zaken waarvan wij moeten weten? Neem dan gerust contact op met de aannemer via info@petersbouw.nl of bel naar: 0486-463788. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Ganzenpad en Zeggelaan:
Het plan is om in de periode van 2022 t/m 2025 nieuwbouw te starten op het Ganzenpad en de Zeggelaan in Terheijden. Zodra daarover meer bekend is, lees je het hier.

Regio Klundert/Etten-Leur/Zevenbergen

Bakersweg, Etten-Leur:
SOVAK bouwt nieuwbouwlocatie Bakersweg aan de Klompenmakerstraat (zie afbeelding). In deze nieuwe locatie komen 25 studio’s en negen appartementen. Eind 2021 verwachten we dat de bouw wordt afgerond. Lees ook het artikel in BN DeStem van 11 september 2020. 

Stationsstraat, Zevenbergen:
In samenwerking met Woonkwartier is het pand gerenoveerd en zijn er 10 studio’s gerealiseerd. In oktober hebben de eerste bewoners hun sleutel ontvangen. Meer weten? Kijk dan op de locatiepagina van de Stationsstraat in Zevenbergen.

Nieuwbouw Zevenbergen:
In Zevenbergen gaan we een nieuwe locatie bouwen. Hierbij zoeken we ook de samenwerking op met de corporatie Woonkwartier. Het is nog niet bekend wanneer dit (woon)complex gereed is.

Regio Land van Heusden en Altena

Nieuwbouw Eikenlaan, Sleeuwijk:
De nieuwe locatie komt op de plaats van de huidige woning. Er komen in het totaal 26 woningen voor onze cliënten (zie afbeelding). De oplevering staat eind 2021 in de planning.

Verbouw Tuinderij Eikenlaan 9, Sleeuwijk:
Vanwege de nieuwbouw van Eikenlaan 11, hebben we al aanpassingen aangebracht aan de Tuinderij. Bijna alle activiteiten hebben een andere plaats gekregen in en rondom de tuinderij. Daarnaast hebben we meer volkstuintjes bij het aangrenzende volkstuinencomplex gehuurd om daar ook activiteiten met cliënten te kunnen ondernemen.

Activiteitencentrum Rietveld, Sleeuwijk:
Het activiteitencentrum Rietveld in Sleeuwijk is opgeleverd. We zijn ontzettend trots op het resultaat! Helaas kon de geplande open dag op 30 mei 2020 vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.

Goed om te weten

De data hierboven zijn richtlijnen, maar kunnen tussentijds altijd veranderen. Het verbouwen van een locatie of het bouwen van een nieuwe locatie is namelijk een groot project. Het kost tijd en kan verrassingen met zich meebrengen. Soms moeten we grond of een gebouw kopen. De gemeente moet vergunningen geven. We maken plannen met bijvoorbeeld een architect en de financiën moeten kloppen. En er zijn diverse partijen die akkoord moeten geven. Pas als dat allemaal geregeld is, kunnen we starten met verbouwen of bouwen. En ook dat kan een jaar of langer duren. Kortom: er komt nogal wat bij kijken!

Zodra er ontwikkelingen zijn rondom een locatie, vind je die informatie op deze pagina.