De koers voor de komende jaren

Missie, visie en ambitie

Missie - hier staan we voor 

SOVAK ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking om te leven zoals zij zelf willen leven. Jíj hebt de regie. Iedere dag doet ertoe, jij doet ertoe.
 

A3 plannen

In het A3 plan wordt kort en krachtig omschreven wat in 2021 de ambities en resultaten zijn en wat opgepakt gaat worden. Elk team heeft een A3 plan, maar er is ook eentje voor heel SOVAK. Klik hier.

Visie en ambitie

Onze visie geeft aan waar we voor gaan. Dit is onze ambitie:

Iedereen – jong en oud – met een (verstandelijke) beperking of een andere hulpvraag kan bij SOVAK terecht
SOVAK is specialist in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar we zijn er ook (steeds meer) voor andere kwetsbare burgers. We willen weten wat jouw wensen zijn. We bieden allerlei diensten en maatwerk zodat jij fijn kunt leven.

Je vindt ons dichtbij; SOVAK is lokaal actief
We zijn in je buurt, in je stad of dorp. Daar werken we samen met andere partijen, zoals de gemeente en andere dienstverleners. Zodat we jou nog beter kunnen helpen.

SOVAK benut mogelijkheden om jouw leven leuker te maken
Onze medewerkers zijn altijd in beweging. We willen jouw leven leuker en gemakkelijker maken. Daarom onderzoeken we nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

Kernwaarden

Onze kernwaarden bepalen hoe we elke dag werken.

Met hart en ziel
Wij werken met en voor jou en andere cliënten. Met oprechte aandacht, betrokkenheid en respect voor wie je bent. We werken met plezier en zijn professioneel.

Ondernemend
We wachten niet af, maar weten van aanpakken. We zien kansen en onderzoeken voortdurend hoe we jou en andere cliënten het beste kunnen ondersteunen. We zijn ambitieus in het behalen van resultaten.

Samen
We doen het samen met jou, familie, vrijwilligers. Maar ook samen met andere organisaties, zodat we krachten kunnen bundelen. Zo kunnen we blijven verbeteren en meer bereiken.