Privacy

Hier lees je hoe we met jouw gegevens omgaan.

Privacy

De door SOVAK via deze site verkregen gebruikersgegevens worden conform de geldende privacycode slechts behandeld en opgeslagen voor het doel waarvoor jij ze hebt achtergelaten. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Onder andere voor het bijhouden van statistieken via Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw vaste schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs. Het kan geen virussen of gevaarlijke bestanden verspreiden.

De inhoud van cookies kan in uitzonderlijke gevallen een gevaar vormen voor uw privacy. Ze kunnen namelijk persoonlijke informatie vasthouden over je surfgedrag, en mogelijk zelfs vertrouwelijke informatie zoals wachtwoorden. Directe cookies van betrouwbare sites vormen normaal gesproken geen gevaar. Met indirecte cookies én cookies van twijfelachtige websites moet je altijd voorzichtig zijn.

Cookies verwijderen en weigeren

Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en (nieuwe) cookies weigeren. Op de helppagina's van onder meer Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari vindt u de instructies. Als u cookies weigert of verwijdert, functioneren niet alle websites meer optimaal. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website adviseren wij cookies in te schakelen.

Heb je nog vragen? Wij staan voor je klaar!