Kwaliteit

Kwaliteit vraagt voortdurend onderhoud

Zorg waar je van op aankunt, geboden door professionals die hun vak verstaan. Dat is wat SOVAK wil. Daarvoor moet de zorg goed georganiseerd zijn en voldoen aan de nodige kwaliteitseisen. Bekijk in deze videoanimatie hoe we daar voortdurend aan werken in zelforganiserende teams.

Zo houden we zelf vinger aan de pols om continue te blijven leren en verbeteren. Daarnaast laten we anderen graag over onze schouders meekijken. Twee onafhankelijke instanties monitoren regelmatig de kwaliteit van de zorg die wij bieden.  

De juiste dingen goed doen (kwaliteitsrapport 2017)

Kwaliteit betekent voor SOVAK onder andere een goed proces rondom de individuele cliënt, meer verantwoordelijkheid voor kwaliteit bij de teams, in dialoog afspraken maken en aandacht voor veiligheid en risico’s. Ook een toegankelijke klachtenafhandeling, leren van het cliënttevredenheidsonderzoek, verbeteracties bepalen en door middel van teamreflecties de zelfreflectie borgen, passen hierbij. We hebben dus continu aandacht voor: doen we de juiste dingen en doen we die dingen goed, uitgaande van wat de cliënt nodig heeft?

In het kwaliteitsrapport 2017  beschrijven we hoe we in de praktijk omgaan met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Voor cliënten maakten we een makkelijk leesbare samenvatting, die met cliënten besproken gaat worden.

Kwaliteitskeurmerk

SOVAK is sinds 2008 HKZ gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit kwaliteitskeurmerk betekent dat SOVAK haar primaire zorgprocessen en ondersteunende werkprocessen op orde heeft, de cliënt principieel centraal stelt en voortdurend werkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

SOVAK laat de certificeringstoets uitvoeren door een onafhankelijke organisatie, het Keurmerkinstituut. Auditoren van het Keurmerkinstituut brengen jaarlijks een bezoek aan enkele locaties van SOVAK om te beoordelen of het kwaliteitssysteem werkt. Op die manier wordt gekeken of de zorg- en dienstverlening aan cliënten wordt uitgevoerd zoals het hoort.

Het HKZ-keurmerk is steeds drie jaar geldig. Jaarlijks vindt een tussentijdse toets plaats. Bekijk hier de laatste rapportage.

Kwaliteitsvergelijking

Het meten en verbeteren van kwaliteit vindt in de gehandicaptenzorg sinds 2011 plaats aan de hand van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het kwaliteitskader bestaat uit verschillende metingen, zowel op organisatie- als op cliëntniveau. Deze informatie levert voor SOVAK leer- en verbeterpunten op. En minstens zo belangrijk: het helpt (toekomstige) cliënten bij hun keuze voor een zorgaanbieder.
De resultaten worden jaarlijks bekend gemaakt op www.kiesbeter.nl.

De vragenlijst is in 2016 voor 491 cliënten van SOVAK ingevuld. Vergelijking met de landelijke benchmark laat zien dat SOVAK redelijk scoort. ( zie onderstaande spinnenwebgrafiek.) SOVAK scoort gemiddeld op de gebieden: zorgafspraken en ondersteuningsplan, vrijheidsbeperkende maatregelen, veiligheid, gezondheid, medicatie en seksueel misbruik (slachtoffer) en minder dan gemiddeld op de gebieden: afzondering, vermoeden seksueel misbruik (pleger) en dagelijks tandenpoetsen.


Heb je nog vragen? Wij staan voor je klaar!

SOVAK biedt maatwerk. Dus ook als op deze website niet staat wat je zoekt, mag je ons bellen of mailen. We denken graag met jou mee.