Wijziging in Raad van Toezicht SOVAK

Richard Sitton is per 16 december 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht van SOVAK.

In het voorjaar van 2021 is Marianne Straks (Voorzitter Raad van Toezicht SOVAK) benoemd als voorzitter Raad van Bestuur bij Zorgpartners Midden-Holland. Bij wet gelden afspraken over het aantal toezichthoudende en bestuursfuncties. Daarom is in goed overleg besloten dat zij is afgetreden als voorzitter Raad van Toezicht van SOVAK per 16 december 2021. Vanaf deze datum zal Marianne Straks deelnemen in de Raad van Toezicht als lid. Richard Sitton, de voormalig vice voorzitter, neemt vanuit het oogpunt van continuïteit de voorzittersrol over per genoemde datum.

Heb je nog vragen?

Of wil je meer weten over onze zorg?