Extra alertheid rondom Coronavirus (update 30 juni)

In dit bericht houden we je op de hoogte van de situatie rondom het coronavirus bij SOVAK. Werk je bij SOVAK? Raadpleeg dan elke dag de informatie op SOVAKnet. Ook in onzekere tijden zijn er gelukkig mooie initiatieven, gulle gevers en ludieke acties die zorgen voor de broodnodige positieve energie. Kijk maar eens op www.sovak.nl/samen1sovak of op onze Facebookpagina

Wat doet SOVAK om besmetting te voorkomen?

Bij SOVAK zijn we altijd alert bij infectieziekten en daarom zorgen de medewerkers voor extra maatregelen. Zo maken zij de contactpunten (deurklinken, lichtknoppen, toiletten) extra schoon en wassen zij, samen met bewoners, vaker en zorgvuldig hun handen. We volgen daarbij nauwlettend de richtlijnen vanuit het RIVM en onze brancheorganisatie VGN.

Wat doen we als we bij een bewoner een besmetting vermoeden?

Hetzelfde als bij ieder ander. De bewoner blijft bij een vermoeden op zijn/haar slaapkamer. Medewerkers van de locatie nemen contact op met de consultatiedienst en de medische dienst van SOVAK. Als een bewoner besmet is laten we ons intensief begeleiden en adviseren door de GGD en hulpinstanties.

Hoe is de situatie bij SOVAK?

Op lokaal niveau worden betrokkenen en verwanten persoonlijk geïnformeerd bij (een vermoeden van) een corona-infectie. Om de rust met elkaar te bewaren en de privacy van cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen, communiceren wij hierover niet in detail op de website.

Testbeleid medewerkers

Medewerkers met klachten die wijzen op corona worden in overleg met de leidinggevende aangemeld voor een test. In afwachting van de uitslag blijven zij thuis of werken zij uit voorzorg met persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierbij volgen we de richtlijn van de VGN.

Bezoekregeling (informatie voor naasten)

Begeleiders nemen contact met u op om te komen tot een bezoekregeling op maat. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met wensen en mogelijkheden van u en uw naaste.

Vanaf 1 juli:

U kunt uw naaste zo vaak bezoeken als u dat wilt. Ook de duur van het bezoek bepaalt u zelf. Om ervoor te zorgen dat de woningen niet te vol worden met bezoekers en om te zorgen dat we weten met wie onze cliënten in contact zijn geweest, mocht er toch weer sprake zijn van een besmetting, vragen wij het bezoek om vooraf een afspraak te maken via de begeleiders van de locatie. De begeleider van de woning belt vooraf met het bezoek of er geen klachten zijn of vraagt hen vooraf zelf contact op te nemen en checkt dit nogmaals als het bezoek bij de woning is. Bezoek in de kamer van uw naaste mag en natuurlijk mag u ook met uw naaste buiten de locatie. U mag nog geen gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten omdat we het risico op een besmetting zo klein mogelijk willen houden.

  • Cliënten die geen bezoek ontvangen, mogen in overleg met de begeleiding, weer bezoek ontvangen van hun vaste vrijwilliger. Hierbij gelden dezelfde regels als voor het andere bezoek.
  • Vrijwilligers die buiten werken en minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden tot cliënten mogen, na overleg met de begeleiding van de woning of de vrijwilligerscoördinator, weer vrijwilligerstaken oppakken.

Logeren en vakantie (informatie voor naasten)

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om uw naaste thuis uit te nodigen of om op vakantie te gaan. Natuurlijk gelden hierbij de algemene regels. Afspraken over logeren en vakantie worden samen met de begeleiders gemaakt. Is er bij terugkeer vermoeden van corona? Dan volgt een test en worden er afspraken gemaakt over het moment dat uw naast weer naar de woonlocatie van SOVAK kan komen.
Bent u naar een land geweest waar een code oranje geldt moet uw naaste veertien dagen in quarantaine.

  • Paramedici en bewegingsagogen pakken hun behandelingen en afspraken zoveel mogelijk weer volgens de vaste routine op.


Vanaf 1 augustus:

  • Vrijwilligers kunnen weer meer ingezet worden ten behoeve van (individuele) contacten met cliënten. Dit na overleg met de begeleiding of met de vrijwilligerscoördinator.

Maatregelen tijdens bezoek en logeren

Om bezoek, vakantie of logeren zo veilig mogelijk te laten verlopen, hanteren we enkele maatregelen: U leest ze hier

Bij een (vermoeden) van een besmetting op de locatie wordt het bezoek voor alle cliënten van die locatie tijdelijk stopgezet om verspreiding van het virus te voorkomen. Als de testuitslag negatief is of de woning mag uit quarantaine na een positieve uitslag op corona mag bezoek weer opgestart worden.

Bekijk hier het stappenplan

Dagbesteding

We gaan onze dagbestedingslocaties weer langzaam openen voor cliënten die niet bij SOVAK wonen. De gezondheid van de deelnemers en onze medewerkers staat daarbij voorop. Daarom starten we met kleine groepen en treffen we extra maatregelen op onze locaties. Dagbesteding voor cliënten die bij ons wonen blijven we tot 1 september 2020 aanbieden op of vanuit de woongroep. 

Begeleid werken

Cliënten die weer (begeleid) willen gaan werken bij een werkplaats, zorgboerderij of andere werkgever kunnen dit bespreken met hun begeleider. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Op de werkplek moeten bijvoorbeeld de geldende RIVM-richtlijnen worden gevolgd en cliënten moeten op eigen gelegenheid naar de werkplek kunnen komen omdat georganiseerd groepsvervoer op dit moment nog niet is opgestart.  

Ambulant

Voor cliënten die zelfstandig wonen en ambulante ondersteuning krijgen gelden de algemene richtlijnen van het RIVM. Dat wil zeggen dat de cliënt maximaal drie mensen op bezoek mag krijgen en dat iedereen 1,5 meter afstand houdt.

Contactberoepen

Mensen met contactberoepen worden alleen toegelaten binnen de woningen van SOVAK als er een medische noodzaak is. Als er geen (medische) noodzaak is bekijken we per situatie of de (be)handeling buiten de locatie mogelijk is.

Evenementen

Onze evenementen stellen we uit, in ieder geval tot 1 september.

Hoe herken je het coronavirus en wat kun je er tegen doen?

De symptomen van het coronavirus zijn hoge koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid, hoesten, niezen en longontsteking. De belangrijkste maatregelen die je neemt om verspreiding van het virus te voorkomen zijn:

  • Was je handen minimaal 20 seconden, meerdere malen per dag.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Houd 1,5 meter afstand

Blijf op de hoogte!

Wij houden het nieuws rondom het corona-virus nauwlettend in de gaten. We volgen hiervoor het actuele beleid van het RIVM. Als de situatie daar om vraagt, vullen we dit artikel aan met nieuwe informatie. Meer informatie over het Coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM of bel met het landelijke informatienummer van de overheid: 0800-1351

Vragen?

Neem dan contact op via vragenovercorona@sovak.nl

Laatste update: Dinsdag 30 juni, 12:45 uur

Heb je nog vragen?

Of wil je meer weten over onze zorg?