Extra alertheid rondom Coronavirus (update 5 juni)

In dit bericht houden we je op de hoogte van de situatie rondom het Coronavirus bij SOVAK. Werk je bij SOVAK? Raadpleeg dan elke dag de informatie op SOVAKnet.

Wat doet SOVAK om besmetting te voorkomen?

Bij SOVAK zijn we altijd alert bij infectieziekten en daarom zorgen de medewerkers voor extra maatregelen. Zo maken zij de contactpunten (deurklinken, lichtknoppen, toiletten) extra schoon en wassen zij, samen met bewoners, vaker en zorgvuldig hun handen. We volgen daarbij nauwlettend de richtlijnen vanuit het RIVM en onze brancheorganisatie VGN.

Wat doen we als we bij een bewoner een besmetting vermoeden?

Hetzelfde als bij ieder ander. De bewoner blijft bij een vermoeden op zijn/haar slaapkamer. Medewerkers van de locatie nemen contact op met de consultatiedienst en de medische dienst van SOVAK.

Wat doen we als een bewoner van een groepswoning inderdaad besmet is?

Dan laten we ons intensief begeleiden en adviseren door de GGD en hulpinstanties. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden. De bewoner kan thuis blijven in een afgeschermd deel van de woning, de bewoner kan tijdelijk opgenomen worden in een speciaal ingerichte zorgafdeling (Cohort) bij SOVAK in Terheijden of er kan een opname in het ziekenhuis nodig zijn.

Hoe is de situatie bij SOVAK?

Op lokaal niveau worden betrokkenen en verwanten persoonlijk geïnformeerd bij (een vermoeden van) een corona-infectie. Om de rust met elkaar te bewaren en de privacy van cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen, communiceren wij hierover niet in detail op de website.

Testbeleid medewerkers

Medewerkers met klachten die wijzen op Corona worden in overleg met de leidinggevende aangemeld voor een test. In afwachting van de uitslag blijven zij thuis of werken zij uit voorzorg met persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierbij volgen we de richtlijn van de VGN.

Bezoekregeling (informatie voor naasten)

Met de SOVAKkletsbus, speciaal ingerichte dagbestedingslocaties en andere veilige initiatieven die per locatie zijn ontstaan, hebben we de afgelopen weken al een flink aantal ontmoetingen op een veilige manier mogelijk kunnen maken. Nu de overheid heeft aangekondigd dat zorginstellingen weer bezoek mogen toelaten, gaan wij dit verder uitbreiden. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met wensen en mogelijkheden van u en uw naaste. Dat vergt zorgvuldige voorbereiding. Begeleiders nemen contact met u op om te komen tot een bezoekregeling op maat. 

Logeren (informatie voor naasten)

SOVAK wil goed kijken of er geen extra coronabesmettingen ontstaan door de verruiming van onze bezoekregeling. Daarom wachten we nog even tot 1 juli met het verruimen van de regels rondom logeren. U kunt met de locatie van uw naaste al wel een afspraak voor logeren maken voor na 1 juli. Tot 1 juli gelden de bestaande maatregelen: Logeren is mogelijk, maar bij terugkeer naar de locatie volgt een quarantaineperiode van twee weken.

Om het bezoek of het logeren zo veilig mogelijk te laten verlopen, hanteren we enkele maatregelen: U leest ze hier

Dagbesteding

We gaan onze dagbestedingslocaties weer langzaam openen voor clienten die niet bij SOVAK wonen. De gezondheid van de deelnemers en onze medewerkers staat daarbij voorop. Daarom starten we met kleine groepen en treffen we extra maatregelen op onze locaties. Dagbesteding voor cliënten die bij ons wonen blijven we tot 1 september 2020 aanbieden op of vanuit de woongroep. 

Begeleid werken

Cliënten die weer (begeleid) willen gaan werken bij een werkplaats, zorgboerderij of andere werkgever kunnen dit bespreken met hun begeleider. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Op de werkplek moeten bijvoorbeeld de geldende RIVM-richtlijnen worden gevolgd en cliënten moeten op eigen gelegenheid naar de werkplek kunnen komen omdat georganiseerd groepsvervoer op dit moment nog niet is opgestart.  

Ambulant

Voor cliënten die zelfstandig wonen en ambulante ondersteuning krijgen gelden de algemene richtlijnen van het RIVM. Dat wil zeggen dat de cliënt maximaal drie mensen op bezoek mag krijgen en dat iedereen 1,5 meter afstand houdt.

Contactberoepen

Mensen met contactberoepen worden alleen toegelaten binnen de woningen van SOVAK als er een medische noodzaak is. Denk daarbij aan onze fysiotherapeuten of de pedicure. Bezoek van de kapper, orthopedisch schoenmaker en instrumentenmaker aan onze locaties stellen we uit, in ieder geval tot 1 juli.

BSO

Vanaf 11 mei is de BSO weer open voor kinderen tot 12 jaar. We verwachten dat we binnenkort ook weer kunnen gaan starten voor de groep ouder dan 12 jaar.

Evenementen

Onze evenementen en uitstapjes stellen we even uit, in ieder geval tot 1 september.

Hoe herken je het coronavirus en wat kun je er tegen doen?

De symptomen van het coronavirus zijn hoge koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid, hoesten, niezen en longontsteking. De belangrijkste maatregelen die je neemt om verspreiding van het virus te voorkomen zijn:

  • Was je handen minimaal 20 seconden, meerdere malen per dag.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Blijf op de hoogte!

Wij houden het nieuws rondom het corona-virus nauwlettend in de gaten. We volgen hiervoor het actuele beleid van het RIVM. Als de situatie daar om vraagt, vullen we dit artikel aan met nieuwe informatie. Meer informatie over het Coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM of bel met het landelijke informatienummer van de overheid: 0800-1351.

Goed nieuws!

Ook in onzekere tijden zijn er gelukkig mooie initiatieven, gulle gevers en ludieke acties die zorgen voor de broodnodige positieve energie. Kijk maar eens op www.sovak.nl/samen1sovak  of op onze Facebookpagina.

Laatste update: Vrijdag 5 juni, 15:30 uur

Heb je nog vragen?

Of wil je meer weten over een dienstverlening?