Extra alertheid rondom Coronavirus (update 18 november)

In dit bericht houden we je op de hoogte van de situatie rondom het coronavirus bij SOVAK. Werk je bij SOVAK? Raadpleeg dan elke dag de informatie op SOVAKnet. Ook in onzekere tijden zijn er gelukkig mooie initiatieven, gulle gevers en ludieke acties die zorgen voor de broodnodige positieve energie. Kijk maar eens op www.sovak.nl/samen1sovak of op onze Facebookpagina

Samen blijven zoeken naar mogelijkheden

Het is ons doel en onze verantwoordelijkheid om de veiligheid en gezondheid van onze bewoners, deelnemers aan de dagbesteding, medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te borgen en verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Belangrijk is dat we binnen de maatregelen die we treffen, samen blijven zoeken naar de mogelijkheden. Om de veiligheid van onze cliënten te waarborgen, maar om ook te voorkomen dat er bij een landelijke toename van het aantal coronabesmettingen weer alle locaties worden gesloten, heeft SOVAK nieuw beleid geformuleerd met daarin meer aandacht voor preventie en voor maatwerk. Ons doel? Onze cliënten maximaal beschermen tegen het coronavirus met aandacht voor de medische, psychische en sociale gevolgen van de maatregelen die we inzetten als het zover is.

Beleid coronavirus

Wat doet SOVAK om besmetting te voorkomen?

Bij SOVAK zijn we altijd alert bij infectieziekten en daarom zorgen de medewerkers voor extra maatregelen. Zo maken zij de contactpunten (deurklinken, lichtknoppen, toiletten) extra schoon en wassen zij, samen met bewoners, vaker en zorgvuldig hun handen. We volgen daarbij nauwlettend de richtlijnen vanuit het RIVM en onze brancheorganisatie VGN.

Hoe is de situatie bij SOVAK?

Op lokaal niveau worden betrokkenen en verwanten persoonlijk geïnformeerd bij (een vermoeden van) een corona-infectie. Om de rust met elkaar te bewaren en de privacy van cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen, communiceren wij hierover niet in detail op de website.

Locatie in quarantaine?

Als de woning in quarantaine gaat in verband met een (vermoedelijke) besmetting is bezoek in principe niet mogelijk. De begeleiders gaan in overleg met clienten/ouders/verwanten en zoeken naar (alternatieve) mogelijkheden voor bezoek zoals beeldbellen of bezoek achter glas, in de tuin of met beschermende middelen. Uitgangspunt is dat wij graag samen mogelijkheden creëren, maar hierbij ook het risico op besmetting van bezoekers en op verdere overdracht van het virus tot een minimum willen beperken. Wij proberen de quarantaine zo snel mogelijk te beëindigen, en hanteren daarbij de richtlijnen van het RIVM.  

Maatregelen tijdens bezoek en logeren

Vanwege de aangescherpte maatregelen geldt ook voor onze clienten dat zij maximaal drie bezoekers per dag mogen ontvangen. Bij een (vermoeden) van een besmetting op de locatie wordt het bezoek voor alle cliënten van die locatie tijdelijk stopgezet om verspreiding van het virus te voorkomen. Als de testuitslag negatief is of de woning mag uit quarantaine na een positieve uitslag op corona mag bezoek weer opgestart worden.

Mondkapjes
Draag altijd een niet-medisch mondkapje tijdens bezoek aan één van onze locaties. Doe dit als je naar binnen gaat, als je weer weggaat en wanneer je in een openbare ruimte komt. Neem dit mondkapje zelf mee. Let op! Dit is een algemene richtlijn. Per locatie kunnen er andere afspraken zijn. Bijvoorbeeld als een locatie gesloten is. Omdat er een (kans op een) coronabesmetting is. Informeer voordat je komt wat de exacte afspraken zijn.

Dagbesteding
We streven naar het openhouden van onze dagbestedingslocaties. Wel onderzoeken we per locatie of  meer beschermende maatregelen nodig zijn, zoals het beperken van contactmomenten tussen cliënten van verschillende locaties.

Begeleid werken

Cliënten die weer (begeleid) willen gaan werken bij een werkplaats, zorgboerderij of andere werkgever kunnen dit bespreken met hun begeleider. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Op de werkplek moeten bijvoorbeeld de geldende RIVM-richtlijnen worden gevolgd en cliënten moeten op eigen gelegenheid naar de werkplek kunnen komen omdat georganiseerd groepsvervoer op dit moment nog niet is opgestart.  

Ambulant

Voor cliënten die zelfstandig wonen en ambulante ondersteuning krijgen gelden de algemene richtlijnen van het RIVM. Dat wil zeggen dat de cliënt maximaal drie mensen op bezoek mag krijgen en dat iedereen 1,5 meter afstand houdt.

Contactberoepen

Mensen met contactberoepen worden alleen toegelaten binnen de woningen van SOVAK als er een medische noodzaak is. Als er geen (medische) noodzaak is bekijken we per situatie of de (be)handeling buiten de locatie mogelijk is.

Evenementen

Onze evenementen stellen we uit, in ieder geval tot 31 december.

Hoe herken je het coronavirus en wat kun je er tegen doen?

De symptomen van het coronavirus zijn hoge koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid, hoesten, niezen en longontsteking. De belangrijkste maatregelen die je neemt om verspreiding van het virus te voorkomen zijn:

  • Was je handen minimaal 20 seconden, meerdere malen per dag.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Houd 1,5 meter afstand

Blijf op de hoogte!

Wij houden het nieuws rondom het corona-virus nauwlettend in de gaten. We volgen hiervoor het actuele beleid van het RIVM. Als de situatie daar om vraagt, vullen we dit artikel aan met nieuwe informatie. Meer informatie over het Coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM of bel met het landelijke informatienummer van de overheid: 0800-1351

Vragen?

Neem dan contact op via vragenovercorona@sovak.nl

Laatste update: Woensdag 18 november, 11:00 uur

Heb je nog vragen?

Of wil je meer weten over onze zorg?