Column Marie-Louise: Cliëntgerichte zorg? Dat is zo 2015!

Het verscherpt toezicht viel ons een half jaar geleden rauw op ons dak. We hadden zelf al geconstateerd dat het anders en beter moest.

Nu ook de inspectie dat vond was de focus snel bepaald. Het komende half jaar stond ons vizier op het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. We hebben met zijn allen een prachtige prestatie geleverd. We zijn aan de slag gegaan met verbeterplannen, audits zijn afgenomen, onvrijwillige zorg afgebouwd en waar nodig op orde gebracht, alle ECD's zijn actueel, het kwaliteit verbetersysteem is ingericht, er is verbouwd en opgeknapt, en onze basismethodiek is geïntroduceerd. Dit alles met het prachtige resultaat dat de inspectie er vertrouwen in heeft dat we vanaf nu weer op eigen kracht verder kunnen. Het verscherpt toezicht is opgeheven! 'Maar wat zijn de cliënten hier nu beter van geworden'? werd mij gevraagd.

Pannenkoeken

Op een van de informatieavonden voor naastbetrokkenen vertelde een zus van een cliënt dat ze recent samen met haar zus en medebewoners en begeleiding het jaarlijkse uitstapje naar het pannenkoekenhuis hadden gehad. Eerdere jaren kregen alle cliënten een pannenkoek met suiker of met stroop. Deze lusten ze immers allemaal. Nu mocht iedereen zelf een pannenkoek kiezen van de kaart. Het duurde dit keer wel veel langer voordat iedereen aan de pannenkoek kon beginnen. Maar het feest was wel groot en iedereen zat heerlijk te smullen. Mevrouw begreep na mijn verhaal over mensgerichte zorg en regie  waarom het dit keer geen stroop of suiker was. En ik zag een mooie verandering op gang komen.

Cliënt centraal? Dat is zo 2015!

Het verschil tussen cliëntgerichte zorg en mensgerichte zorg is een essentiële opgave in het borgen van de kwaliteitsverbetering waarvoor wij nu staan. Maar wat is nu het verschil? Ik hoor steeds van medewerkers dat de cliënt juist zo centraal staat bij ons. We doen het toch echt voor de cliënten. Dat is waar. Maar toch werd het me duidelijk toen ik het volgende las: De cliënt centraal stellen? Dat is zo 2015! Dan plaats je de cliënt in jouw omgeving. De cliënt van nu zegt; Zorg maar dat je in mijn omgeving past!

Kwaliteitsopgave

En dat is nu precies de kwaliteitsopgave waarvoor we staan. Deze opgave wordt ondersteunt door goed beleid, indicatoren, protocollen, methodieken, wet- en regelgeving. Maar dat zijn niet de doelen op zich. Het doel is dat we steeds kijken naar wat wij doen en wat dat toevoegt aan het kleuren van het leven van cliënten. We vragen ons steeds af: Wat zijn de cliënt zijn gewoontes, waar droomt hij van, lever ik de beste zorg op medisch gebied, kan de cliënt dit misschien beter zelf, wordt de cliënt hier blij van? We stellen steeds weer deze vragen aan onze cliënten en hun naastbetrokkenen en aan ons zelf.

Hiervan bewust zijn is wat het verscherpt toezicht de cliënt heeft opgeleverd. Hij kan rekenen op de beste zorg, een mooie, prettige en veilige woonomgeving en we doen ons stinkende best om zijn leven kleur te geven. Ook al is dat soms niet makkelijk.

Dank voor je vertrouwen!

Marie-Louise
Voorzitter Raad van Bestuur

Heb je nog vragen?

Of wil je meer weten over onze zorg?