Aly Miedema is de nieuwe voorzitter van de Cliëntenraad

“Samen kunnen we ervoor zorgen dat één plus één drie wordt!”

In maart begon Aly Miedema als nieuwe voorzitter van de Cliëntenraad. Aly: “Ik begon net aan het begin van de coronacrisis, dat was een lastige start omdat ik niet persoonlijk kennis kon maken. Maar toch heb ik in die eerste maanden al die positieve intentie bij SOVAK opgemerkt, dat voel je overal in de organisatie. SOVAK is voor mij een prettige organisatie. Met vriendelijke en betrokken mensen. Door corona heb ik natuurlijk nog niet de kans gehad om heel de organisatie te leren kennen, maar ik voel me welkom. Het is mooi dat SOVAK een niet te grote organisatie is. Krachtig door klein te zijn en het lef om op de gekozen weg door te gaan.

Aandacht voor inspraak

Je ziet dat er in de wet meer aandacht komt voor inspraak van clienten en de verplichting die organisaties hebben om dit goed te regelen. SOVAK heeft al veel goede plannen op papier staan. In het goed uitvoeren van deze plannen en nieuwe stappen blijven zetten, kunnen wij als Cliëntenraad een belangrijke rol  spelen. Daarvoor moeten we zichtbaar zijn als Cliëntenraad en in goed contact staan met de Raad van Bestuur, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en de Meedenkers. Samen kunnen we ervoor zorgen dat één plus één drie wordt!

Clientperspectief

Ik vind het vanzelfsprekend dat clienten centraal staan in de zorg. Dat je beslissingen in de organisatie altijd vanuit het cliëntperspectief neemt: wat betekent dit voor clienten en hun familie? Ik vind het fijn dat ik daar een bijdrage aan mag gaan leveren. Een deel van die bijdrage bestaat voor mij uit goed contact met de achterban. SOVAK kent natuurlijk best veel locaties verspreid over een groot gebied. Dus hoe geven we dat vorm? En hoe zorg je dat inspraak van clienten en hun ouders is geregeld op de woning? Dat vind ik een mooie uitdaging!”

In contact komen met Aly? Stuur een mail naar clientenraad@sovak.nl

Heb je nog vragen?

Of wil je meer weten over onze zorg?