Lifewise (LVB)

LifeWise biedt begeleiders een methodisch kader om de cliënt verder te helpen en is gebaseerd op de volgende 4 elementen:

Stabiliseren

Rust, regelmaat en overzicht zijn voorwaarden om te kunnen groeien. Deze voorwaarden ontbreken vaak in de levens van (jong)volwassenen met LVB. LifeWise heeft als belangrijk doel om samen met de cliënt zijn of haar situatie te stabiliseren. De cliënt blijft daarbij aan het roer.

Verbinden

Begeleiders gaan een samenwerkingsrelatie aan met de cliënt, zorgen voor nabijheid, zijn betrouwbaar en betrokken. Een goede werkrelatie is essentieel voor de ondersteuning van deze groep cliënten bij wie vaak sprake is van hechtingsproblematiek.

Ontwikkelen

Begeleiders geven sociale (omgangs)regels mee en ondersteunen de cliënt actief om zich deze regels eigen te maken. Het ontwikkelen van andere vaardigheden en psycho-educatie aan de cliënt en zijn of haar netwerk staat centraal. We gaan uit van de mogelijkheden en de talenten van de cliënt.

Inbedden

Van professionele inzet naar meer informele ondersteuning. De betrokkenheid van het sociale netwerk staat centraal. Ook het vertalen van de complexe wereld om de cliënt heen naar begrijpelijke adviezen en informatie is daarbij van belang, zowel voor de cliënt als voor zijn of haar netwerk.

Bel met ons: 088 35 20 100