De juiste dingen juist doen en blijven doen

Zodat elke dag ertoe doet!

Kwaliteit vraagt voortdurend onderhoud

Zorg waar je van op aankunt, geboden door professionals die hun vak verstaan. Dat is wat SOVAK wil. Daarvoor moet de zorg goed georganiseerd zijn en voldoen aan de nodige kwaliteitseisen. SOVAK werkt binnen de kaders van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Bekijk in deze videoanimatie hoe we daar voortdurend aan werken in zelforganiserende teams.

Zo houden we zelf de vinger aan de pols om continu te blijven leren en verbeteren. We zetten kwaliteitsbevorderaars in die met teams meekijken op thema's zoals: Vrijheid en Regie, Mensgerichte zorg en Methodisch werken. Daarnaast laten we anderen graag over onze schouders meekijken. Elke twee jaar wordt een onafhankelijke instantie uitgenodigd om met ons te reflecteren over of we de juiste dingen juist doen en blijven doen.

De juiste dingen juist doen en blijven doen

Kwaliteitsbeeld 2023

Kwaliteit betekent voor SOVAK onder andere een goed proces rondom de individuele cliënt, meer verantwoordelijkheid voor kwaliteit bij de teams, in dialoog afspraken maken en aandacht voor veiligheid en risico’s. Ook een toegankelijke klachtenafhandeling, leren van het cliënttevredenheidsonderzoek, verbeteracties bepalen en door middel van teamreflecties de zelfreflectie borgen, passen hierbij. We hebben dus continu aandacht voor: doen we de juiste dingen en doen we die dingen juist, uitgaande van wat de cliënt nodig heeft?

In ons kwaliteitsbeeld beschrijven we een aantal belangrijke kwaliteitsthema's. Hierbij delen we successen, maar staan we ook nadrukkelijk stil bij de thema's die om verbetering vragen. 

Vanuit de blik van de cliënt en medewerker hebben wij dit jaar in ons kwaliteitsbeeld teruggekeken op 2023. Dit deden we samen. Samen met cliënten, verwanten, medewerkers en onze vrijwilligers. Door goed naar elkaars verhalen te luisteren leren we over wat er goed gaat en wat nog beter kan. Nieuwsgierig? Bekijk ons kwaliteitsbeeld 2023 en lees en bekijk de verhalen.

Dit vind ik ervan

SOVAK is in 2019 gestart met het cliëntervaringsinstrument  'Dit vind ik ervan!' omdat we de ervaringen van cliënten en vertegenwoordigers nog nadrukkelijker als leidraad voor onze ondersteuning willen kiezen. Het cliëntervaringsgesprek wordt uitgevoerd door de eigen begeleider.

Bel met ons: 088 35 20 100