Implementatie ‘Mijn Eigen Plan’ bij Vlechtwerk in Werkendam

In de keuken van Vlechtwerk in Werkendam staan meerdere deelnemers van de servicegroep fruit en groente te snijden. Opvallend is dat ze dit allemaal doen aan de hand van de instructies van een tablet. Maaike van den Bosch, begeleider op deze groep, vertelt: ‘Sinds twee jaar maken we bij Vlechtwerk gebruik van de Mijn Eigen Plan app. Deze app geeft een duidelijk overzicht van het dagprogramma en helpt de deelnemers bij het verrichten van hun dagelijkse taken. Joline: ‘Ik ben erg blij met de Mijn Eigen Plan app, omdat ik nu zelf kan kijken wat ik moet gaan doen en het niet hoef te vragen aan mijn begeleider.’

Meer zelfvertrouwen met Mijn Eigen Plan

De deelnemers kunnen de app gebruiken op hun telefoon of op een tablet van SOVAK. Wie de Mijn Eigen Plan app op de telefoon gebruikt kan thuis al zien wat de werkdag gaat brengen. Ze ontvangen een melding op hun telefoon als de werkdag, een activiteit of de pauze van start gaat.

Deelnemer Stefan ervaart hierdoor minder spanning, omdat  hij nu niet meer door de begeleiding geroepen hoeft te worden wanneer een activiteit van start gaat of ten einde komt. Stefan vertelt: ‘De app is goed voor mij. Ik kan nu alles zelf en hoef niet te wachten op een seintje van de begeleider.’

Naast zelfstandigheid vergroot het gebruik van Mijn Eigen Plan ook het zelfvertrouwen van de deelnemers. Maaike: ‘Door Mijn Eigen Plan (MEP) in te zetten ervaren onze deelnemers minder onzekerheid en het zelfvertrouwen om de eigen werkzaamheden te kunnen oppakken neemt toe. Dit zorgt dan weer voor minder spanning, waardoor meer tijd voor individuele begeleidingsmomenten ontstaat.’

MEP zorgt voor eigen initiatief

Door het enthousiasme over Mijn Eigen Plan zijn er onder de deelnemers verschillende ideeën ontstaan om het gebruik van de tablets uit te breiden. Zo kwam van Joline het idee om zelfstandig te leren bakken en koken met een uitgebreid stappenplan voor ieder recept. Karin zag de mogelijkheid om stap voor stap het fruit te snijden en het brood te smeren voor het kinderdagverblijf. Bartina vult nu de theedozen van het dorpshuis met een stappenplan, waarvoor ze de foto’s zelf heeft gemaakt. Ellen gaf aan graag administratieve werkzaamheden te willen doen en typt nu alle recepten over in Mijn Eigen Plan, wat de andere deelnemers helpt bij het bereiden van deze gerechten.

‘Ik zie het zelfvertrouwen van de cliënten groeien door het werken met Mijn Eigen Plan. Meer kan ik eigenlijk niet wensen.’

Op een toegankelijke manier nieuwe werkzaamheden

De deelnemers van de servicegroep krijgen door Mijn Eigen Plan de kans om op een toegankelijke manier nieuwe werkzaamheden aan te leren. Doordat de stappen voor een activiteit in de app staan, kan iedere deelnemer dit aanleren.

Zo is er minder tijd nodig van een begeleider op de dagbesteding wanneer een cliënt iets nieuws wil leren. Maaike: ‘Voorheen als een deelnemer een nieuwe activiteit wilde aanleren kostte dit enorm veel tijd, doordat er continu een begeleider bij betrokken moest zijn. Daardoor was dit niet altijd mogelijk. Door Mijn Eigen Plan kunnen de deelnemers op een veel makkelijkere manier een activiteit

Bel met ons: 088 35 20 100