Cliënten van SOVAK worden gezien als ervaringsdeskundigen

Bij SOVAK hebben de ervaringsdeskundigen een belangrijke rol. Zij bieden ondersteuning bij het delen van ervaringen waar medebewoners ook mee te maken hebben, bij het maken van keuzes of opkomen voor jezelf. Ook zetten zij hun ervaringen in bij de introductie van nieuwe medewerkers, gastlessen op scholen en inclusieprojecten bij de gemeente en MEE.

Ervaringsdeskundigen zijn mensen die cliënt zijn bij SOVAK. Sommigen hebben de opleiding ‘Ik deel mijn ervaring’ gevolgd en geleerd om hun persoonlijke verhalen en ervaringen te delen. Op dit ogenblijk zijn er vier ervaringsdeskundigen, één ervaringsdeskundige in opleiding en één ervaringsdeskundige zonder opleiding actief bij SOVAK

Naomi: “Goed dat ervaringsdeskundigen en ook andere cliënten, betrokken worden bij de introductie van nieuwe medewerkers. We vertellen wie we zijn en wat wij verwachten.”

Bij bureau KiK komen ervaringsdeskundigen samen

Een aantal ervaringsdeskundigen, met of zonder opleiding, komen wekelijks bij elkaar bij Bureau KiK (Kennis is Kracht). Zij leren hun ervaring gebruiken en in te zetten voor cliënten en voor de organisatie. Zo adviseren en ondersteunen zij bij begrijpelijke communicatie. Bijvoorbeeld bij het maken van een jaarverslag van de Cliëntenraad, het verhuisbeleid en andere informatie. Voor het kwaliteitsrapport van SOVAK houden zij interviews en maken zij filmpjes. Opkomen voor jezelf, meedoen in de samenleving en vernieuwingen in de zorg zijn onderwerpen waarover de deelnemers van Bureau KiK discussiëren. Cliënten die mee willen denken en praten over interessante onderwerpen kunnen meedoen in het KiKNetwerk.

Eén keer in het jaar organiseren de deelnemers van Bureau KiK een ErvaringsLAB waarin de ervaringsdeskundigen, coaches en belangstellenden bij elkaar komen.

Hans: “Bij Bureau KiK maken we ook filmpjes. Hartstikke goed om iedereen te laten zien wat er allemaal gebeurt binnen en buiten SOVAK.”

In het Consortium Ervaringsdeskundigheid werkt SOVAK samen met 11 andere gehandicaptenzorgorganisaties, CZ-zorgkantoor en Fontys Sociale Studies. De focus ligt op het opleiden, ontwikkelen en scholen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking tot ervaringsdeskundige. Met de kennis en de ervaringen laten ervaringsdeskundigen binnen zorgen welzijnsorganisaties zien hoe de zorg en dienstverlening anders of beter kan.

Meer weten? Kijk op: www.consortiumervaringsdeskundigheid.nl

Wil je meedoen in het kiknetwerk? Neem dan contact op met bureaukik@sovak.nl

Bel met ons: 088 35 20 100