Jari Martens

De jobcoach

Esther van Praag is één van de vijf jobcoaches bij SOVAK. Een jobcoach zoekt een passende werkplek voor clienten bij reguliere bedrijven, scholen of zorgcentra. De jobcoach begeleidt clienten met hun werk om zelfstandig(er) te kunnen functioneren op de werkvloer. Zij zorgt voor optimaal meedoen in het arbeidsproces.

Esther: "Ik ben tussenpersoon tussen de werknemer en de werkgever en ik bespreek de arbeidssituatie met beide partijen. Je motiveert, communiceert en het vraagt om het nodige inlevingsvermogen."

Zelfstandig werken

Jari Martens wordt al heel wat jaren begeleid door Esther. Hij werkt in de facilitaire dienst bij zorgcentrum De Zeven Schakels in Zevenbergen. Daar is Jari begonnen als stagiair. Het werk als facilitair medewerker past goed bij hem en zijn stage werd omgezet in een vrijwilligerscontract.

Esther: "Toen Jari startte met zijn werk bij de facilitaire dienst heb ik zijn directe collega's uitgelegd hoe zij nieuwe werkzaamheden aan Jari konden uitleggen. Heel belangrijk vond ik ook om goed op te letten dat Jari niet overvraagd werd. Dat is een valkuil en het zou jammer zijn als hij daardoor zijn werk niet goed zou kunnen doen en mogelijk afhaakt.

Met Jari en zijn werkbegeleider had ik evaluatiegesprekken. Jari vond het moeilijk om vragen over zijn werk te stellen aan zijn collega's. Of om een vrije dag te vragen. Daar maakten we doelen van en dat evalueerden we regelmatig kreeg routine in zijn werk en kon steeds meer verantwoordelijkheden aan.

Jari vertelde tijdens de begeleidingsgesprekken dat het zijn grote wens was om een betaalde baan te hebben. Esther en Jari zijn hierover in gesprek gegaan met zijn leidinggevende. In 2019 is besloten om Jari na een proeftijd in loondienst te nemen.

Esther: "Ik heb Jari in de afgelopen jaren echt zien groeien. Ik ben blij dat hij als volwaardig medewerker aan de slag kan als facilitair medewerker bij De Zeven Schakels. Het geeft hem veel zelfvertrouwen en een gevoel van onafhankelijkheid.
Mijn werk als jobcoach voor Jari  stopt hier. Als jobcoach werk je mee en je neemt afstand. Ik ben heel trots dat Jari dit bereikt heeft."

Bel met ons: 088 35 20 100