Bestuur en Toezicht

Meer regie over eigen leven voor cliënten betekent automatisch dat de medewerkers in de teams het primaire zorgproces zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen organiseren. Alleen dan kunnen zij optimaal tegemoet komen aan wat cliënten belangrijk vinden.

Raad van Bestuur

Hierbij past een coachende manier van leiding geven, gericht op ontwikkeling in een lerende organisatie en bevordering van zelforganiserend vermogen. De Raad van Bestuur geeft vanuit die filosofie leiding aan de organisatie. Door korte lijnen met de teamcoaches en adviseurs, en vaak ook in rechtstreeks contact met de teams, opereert de bestuurder dicht op het primaire zorgproces.

"Wat vraagt de cliënt werkelijk van ons? En hoe geven wij daar met z'n allen antwoord op? Dat zijn de echte vragen waar een Raad van Bestuur zich mee bezig dient te houden."

  Marie-Louise van der Kruis, voorzitter van de Raad van Bestuur.

 De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurders zijn vastgelegd in een reglement: Reglement RvB (30.04.2015)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SOVAK bestaat uit 6 personen. Zij houden in de gaten hoe het gaat bij SOVAK. Maken we de juiste keuzes voor de toekomst? Is de kwaliteit van de zorg goed?  En halen we de doelen die we afgesproken hebben? De Raad van Toezicht heeft jaarlijks overleg met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Ze bespreken dan wat er onder de cliënten en medewerkers van SOVAK leeft.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement: Reglement RvT (20.02.2019)

Visie op toezichthouden SOVAK
Statuten SOVAK

Heb je nog vragen? Wij staan voor je klaar!

SOVAK biedt maatwerk. Dus ook als op deze website niet staat wat je zoekt, mag je ons bellen of mailen. We denken graag met jou mee.