Kwaliteit

Kwaliteit vraagt voortdurend onderhoud

Zorg waar je van op aankunt, geboden door professionals die hun vak verstaan. Dat is wat SOVAK wil. Daarvoor moet de zorg goed georganiseerd zijn en voldoen aan de nodige kwaliteitseisen. Bekijk in deze videoanimatie hoe we daar voortdurend aan werken in zelforganiserende teams.

Zo houden we zelf de vinger aan de pols om continu te blijven leren en verbeteren. We zetten kwaliteitsbevorderaars in die met teams meekijken op thema's zoals: Vrijheid en Regie, Mensgerichte zorg en Methodisch werkenDaarnaast laten we anderen graag over onze schouders meekijken. Een onafhankelijke instantie monitort elke twee jaar de kwaliteit van de zorg die wij bieden.  

De juiste dingen goed doen (kwaliteitsrapport 2018)

Kwaliteit betekent voor SOVAK onder andere een goed proces rondom de individuele cliënt, meer verantwoordelijkheid voor kwaliteit bij de teams, in dialoog afspraken maken en aandacht voor veiligheid en risico’s. Ook een toegankelijke klachtenafhandeling, leren van het cliënttevredenheidsonderzoek, verbeteracties bepalen en door middel van teamreflecties de zelfreflectie borgen, passen hierbij. We hebben dus continu aandacht voor: doen we de juiste dingen en doen we die dingen goed, uitgaande van wat de cliënt nodig heeft?

In het kwaliteitsrapport 2018  beschrijven we hoe we in de praktijk omgaan met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en met teamreflectie. Voor cliënten vertalen we dit in een jaarbeeld 2018 en een makkelijk leesbare samenvatting die we met hen bespreken.

Naast het kwaliteitsrapport publiceren we op deze pagina ook de bijbehorende verslagen van de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en de Raad van Toezicht over 2018.


Heb je nog vragen? Wij staan voor je klaar!

SOVAK biedt maatwerk. Dus ook als op deze website niet staat wat je zoekt, mag je ons bellen of mailen. We denken graag met jou mee.