Cliëntenraad + Inspraak

SOVAK vindt het belangrijk dat jij een fijn leven hebt. Daarom luisteren we naar jouw wensen en ideeën. Bij ons mag je samen met je familie meedenken en meepraten over de zorg. Jouw stem telt.

Inspraak

Inspraak betekent dat je zelf bepaalt hoe jij wilt wonen en wat voor jou belangrijk is. Je hebt zelf de regie over je leven. Bij SOVAK praten we met jou over je wensen. Die wensen en de afspraken die we met je maken schrijven we in je plan.

Je hebt niet alleen een stem over je eigen leven. Je kunt ook in je woning meepraten tijdens een huiskameroverleg. Daar kun je bijvoorbeeld je mening geven over de inrichting of het eten. Of jullie maken samen afspraken over hoe jullie met elkaar omgaan.

Meedenkers

De meedenkers zijn een nieuwe club binnen SOVAK die bestaat uit cliënten en cliëntvertegenwoordigers die geen zitting willen nemen in de Cliëntenraad, maar die wel op onderwerpen mee willen denken en adviezen willen geven. Ook vrijwilligers en medewerkers van SOVAK kunnen meedenkers zijn. Samen denken ze mee over onderwerpen die zij zelf aandragen of die door SOVAK worden voorgesteld. De ene keer vragen we een reactie via de mail of telefoon. De andere keer tijdens een bijeenkomst. Heb je geen tijd of ligt het onderwerp je een keer wat minder? Dan haak je de volgende keer gewoon weer aan. 

Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar meedenkers@sovak.nl.

Cliëntenraad (CR)

Sommige onderwerpen zijn voor alle cliënten van SOVAK belangrijk. Zoals het Elektronisch Cliënt Dossier of een onderzoek naar tevredenheid van cliënten. Moeten hierover beslissingen genomen worden? Dan praat en denkt de CR van SOVAK mee. In de CR zitten cliënten van SOVAK, maar ook familieleden.

Klaar voor de toekomst

Annette Houtekamer is de voorzitter van de CR van SOVAK. Zij legt uit dat medezeggenschap de komende jaren misschien verandert:

“SOVAK is in beweging. Cliënten bepalen steeds meer zelf hoe zij hun leven willen invullen. Daar past dus ook een nieuwe koers bij voor de Cliëntenraad” 

Nieuwsgierig naar hoe de Cliëntenraad dit doet? Lees hier meer!

Heb je een vraag of een idee over medezeggenschap? Dan horen we het graag.