Vertrouwenspersoon (117-2018)

Wij zoeken een vertrouwenspersoon die als mens de verbinding weet te maken met onze medewerkers. Je hebt een luisterend oor, geduld, bent objectief en weet wanneer je zakelijk moet doorpakken. Je schakelt makkelijk tussen mensen en functies, werkt laagdrempelig en weet snel vertrouwen te krijgen

Over Sovak

Wij zijn SOVAK. We bieden wonenwerk, leren en activiteitenbehandeling en andere zorg aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Dat doen we in het Westen van Noord-Brabant en in het Land van Heusden en Altena. Bij Sovak werken ongeveer 900 medewerkers en ruim 500 vrijwilligers. De kernwaarden van Sovak zijn: met hart en ziel, ondernemend en samen.  

Wat verwachten wij van de vertrouwenspersoon?

 • Luisteren naar de medewerker die met een situatie komt (klankbordfunctie).
 • Samen met de medewerker de situatie analyseren.
 • Samen inventariseren wat eventuele acties zijn.
 • Samen op zoek gaan naar een informele oplossing.
 • Desgewenst de medewerker begeleiden naar de klachtencommissie (zie klachtenregeling voor medewerkers van SOVAK).
 • Advies geven over het indienen van een formele klacht.
 • Eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening.
 • Nazorg bieden.
 • Registreren van de meldingen: aantal, aard, ernst, duur etc. en verwerken in een (geanonimiseerd) jaarverslag, welke aan de Raad van Bestuur wordt overlegd.
 • Signaleren van knelpunten in het beleid.
 • Neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht ter bescherming van de privacy van alle betrokkenen. 
 • Rapporteert aan de RvB over het aantal medewerkers dat een beroep heeft gedaan op de vertrouwenspersoon en het aantal uur dat de vertrouwenspersoon aan deze taak gewerkt heeft.
 • Bijhouden van een archief. De vertrouwenspersoon houdt voor zichzelf een archief bij waarin hij vastlegt wie zich hebben gemeld, hoeveel uren geïnvesteerd zijn in welke periode en de afspraken die zijn gemaakt tussen de melder en de vertrouwenspersoon. Dit archief wordt niet overgedragen aan een eventuele opvolger. De vertrouwenspersoon geeft overdracht met betrekking tot lopende zaken, op voorwaarde dat de melder hiermee akkoord gaat.            

Wie ben jij?

Wij zoeken een vertrouwenspersoon die als mens de verbinding weet te maken met onze medewerkers. Je hebt een luisterend oor, geduld, bent objectief en weet wanneer je zakelijk moet doorpakken. Je schakelt makkelijk tussen mensen en functies, werkt laagdrempelig en weet snel vertrouwen te krijgen.  

Wat vragen we van jou?

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Geregistreerd als vertrouwenspersoon en lid van LVV;
 • Adviesvaardig
 • Integriteit
 • Vermogen tot zelfreflectie
 • Kennis van sociale kaart, juridische mogelijkheden en klachtenprocedures;  

Wat heeft Sovak jou te bieden?

In overleg zal een tarief afgesproken worden voor uren en/of casus.    

Aanvullende voorwaarden

Deze functie is niet te combineren met een functie in de externe klachtencommissie.  

Solliciteren

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Elly van Strien, beleidsmedewerker, telefoonnummer 088-3520 117.

Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en c.v. naar sollicitanten@sovak.nl

Deze vacature wordt enkel extern opengesteld, in verband met onafhankelijkheid ten opzichte van de medewerkers binnen de organisatie. Sluitingsdatum voor deze vacature is 27 september a.s. De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 4 oktober a.s.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.