Begeleider (06-2019)

voor 24 uren per week op de woning Koningsveld 9a/b Jeugdgroep

Waar ga je werken?

Koningsveld 9a is een woning voor kinderen/jongeren met een lichte/matige verstandelijke beperking,in combinatie met gedragsproblemen, zowel externaliserend als internaliserend. Naast gedragsproblemen is er vaak sprake van psychiatrische stoornissen zoals autisme, AD(H)D en PPD-NOS en hechtingstoornissen.

Deze doelgroep vraagt om een rechtlijnige en opvoedkundige bejegening. Het is belangrijk dat cliënten zich binnen hun eigen draagvlak maximaal kunnen ontplooien en zo volwaardig mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij. Samen met je collega's ondersteun je in een hecht team de cliënten met hun intensieve begeleidingsvraag. Het individuele plan van de cliënt die is opgemaakt door de cliënt, persoonlijk begeleiders en de gedragswetenschapper is hierin leidend. 

Wat ga je als Begeleider doen?

- Je levert een bijdrage aan het vormgeven en realiseren van een passende woon- en leefomgeving voor de cliënten;
- je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van cliënten;
- je stelt ondersteuningsplannen op en evalueert deze;
- je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
- je onderhoudt contacten met cliëntenvertegenwoordiger, familie/verwanten en andere belanghebbenden. 

Je werkdagen/tijden zijn?

De werkdagen/tijden zijn onregelmatig, inclusief nachtaanwezigheidsdiensten. 

Jouw talenten

Je hebt bewust gekozen voor deze kwetsbare doelgroep en al haar problematieken en kan vanuit een stabiele voorspelbare basis duidelijkheid en veiligheid bieden. Je hebt ervaring met hechtingsproblematiek en andere psychiatrische ziektebeelden en kan moeilijk verstaanbaar gedrag vertalen en beantwoorden. Verbale en fysieke agressie vraagt om inzicht en handelingsbekwaamheid in het de-escaleren. Tijdens een pedagogische opleiding (SPW4, MMZ of SPH) heb je de nodige theoretische kennis opgedaan. Daarnaast heb je minimaal 3 jaar ervaring met licht verstandelijk beperkte cliënten en ernstige gedragsproblemen. Ervaring binnen de psychiatrie of verslavingszorg is hierop een gewenste aanvulling. Door je ervaring en persoonlijkheid ben je in staat om ongewenst gedrag op een positieve manier om te buigen en cliënten structuur en herkenbaarheid te bieden. Je hebt te maken met ouders/vertegenwoordigers 

Wat ga je verdienen?

De functie van Begeleider is ingedeeld in FWG 40. Het salaris is afhankelijk van werkervaring en bedraagt minimaal € 1.898,00 en maximaal € 2.807,00 bruto per maand op fulltime basis. De CAO-gehandicaptenzorg is van toepassing. 

Wat voor soort dienstverband kunnen we je bieden?

Het betreft in eerste instantie een functie voor bepaalde tijd, namelijk 1 jaar, maar wel met de intentie om dit contract om te zetten in onbepaalde tijd. 

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt voor externe kandidaten onderdeel uit van de werving-, selectie- en aanstellingsprocedure. 

Sollicitatieprocedure 

De sluitingsdatum voor deze vacature is 25 januari 2019. 

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op dinsdag 29 januari 2019. 

Het meedraaien/meemaken van een dienst maakt deel uit van de selectieprocedure.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met medewerkers van de woning Koningsveld 9a/b. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer: 088 35 20 255.

 

 

 

meer informatie over de woning Koningsveld 9a

Geïnteresseerd in deze vacature? Mail je motivatie en CV!

Bijlagen graag in Word of PDF