Assistent begeleider (83-2017)

Voor 25 uren per week op Koningsveld 9A/9B te Terheijden.

Wie wonen er?

Koningsveld 9a/b is een woning voor kinderen/jongeren met een lichte/matige verstandelijke beperking, in combinatie met gedragsproblemen, zowel externaliserend als internaliserend. Naast gedragsproblemen is er vaak sprake van psychiatrische stoornissen zoals autisme, AD(H)D en PPD-NOS en hechtingstoornissen. Deze doelgroep vraagt om een rechtlijnige en opvoedkundige bejegening. Het is belangrijk dat cliënten zich binnen hun eigen draagvlak maximaal kunnen ontplooien en zo volwaardig mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij. Samen met je collega’s ondersteun je in een hecht team de cliënten met hun intensieve begeleidingsvraag. Het individuele plan van de cliënt die is opgemaakt door de cliënt, persoonlijk begeleiders en de gedragswetenschapper is hierin leidend.

Jouw talenten

Je hebt bewust gekozen voor deze kwetsbare doelgroep en al haar problematieken en kan vanuit een stabiele voorspelbare basis duidelijkheid en veiligheid bieden. Je hebt ervaring met hechtingsproblematiek en andere psychiatrische ziektebeelden en kan moeilijk verstaanbaar gedrag vertalen en beantwoorden. Verbale en fysieke agressie vraagt om inzicht en handelingsbekwaamheid in het de-escaleren. Tijdens een pedagogische opleiding (SPW3, MMZ of SPH) heb je de nodige theoretische kennis opgedaan. Daarnaast heb je minimaal 3 Jaar ervaring met licht verstandelijk beperkte cliënten en ernstige gedragsproblemen. Ervaring binnen de psychiatrie of verslavingszorg is hierop een gewenste aanvulling. Door je ervaring en persoonlijkheid ben je in staat om ongewenst gedrag op een positieve manier om te buigen en cliënten structuur en herkenbaarheid te bieden. Je hebt te maken met ouders/vertegenwoordigers en vormt de spil in de communicatie.

Werktijden 

Onregelmatig (incl. slaapdiensten)

Dienstverband

Het betreft een vacature voor 25 uur per week, in eerste instantie voor bepaalde tijd, namelijk 1 jaar, maar wel met de intentie om dit contract om te zetten in onbepaalde tijd.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de werving & selectieprocedure.

Wat ga je verdienen?

De functie van Assistent Begeleider is ingedeeld in FWG 35. Het salaris is afhankelijk van werkervaring en bedraagt minimaal € 1.754,00 en maximaal € 2.607,00 bruto per maand op fulltime basis. De CAO-gehandicaptenzorg is van toepassing.

Overige informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw D. Smits, Consulent Personeel & Organsatie 088 - 35 20 138.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 7 november aanstaande in Terheijden.


 
   

 

Meer informatie over de woning

Geïnteresseerd in deze vacature? Mail je motivatie en CV!

Bijlagen graag in Word of PDF