Assistent Begeleider (61-2017)

Assistent Begeleider Koningsveld 26-28
2 contracten van maximaal 22 uur (bijvoorbeeld 2 x11 uur of 8 en 14 uur)

Wie zijn wij

SOVAK is er voor iedereen die een verstandelijke beperking heeft. We zijn er voor jong en oud. Of een cliënt nu veel of weinig ondersteuning nodig hebt, ze kunnen bij ons terecht.

Je kunt bij SOVAK wonen, werken en mee doen met activiteiten. Onze medewerkers en specialisten ondersteunen in het dagelijks leven. SOVAK biedt ook andere zorg zoals buitenschoolse opvang.

Binnen SOVAK is gekozen voor werken voor de zorg voor morgen. De cliënt staat centraal.

Ieder dag ertoe. Het gaat om een fijn leven. “Ik beslis over wat belangrijk is en dat er geluisterd wordt.” SOVAK zit op dit moment in een veranderproces waarin de teams meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om het werk zelfstandig te organiseren.

SOVAK is een plek waar mensen optimaal tot hun recht komen. En dit lukt het beste als je zelf de regie hebt. Dat geldt voor cliënten en medewerkers.

Wat zijn de werkzaamheden

Als assistent begeleider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van cliënten met een ernstige meervoudige beperking die intensieve verzorging nodig hebben. Er is sprake van dagdiensten, avonddiensten en weekenddiensten (geen nachtdiensten!).

Waar ga je aan de slag

Koningsveld 26-28 is een woonvoorziening waar 14 bewoners wonen, verdeeld over 2 woningen aan elkaar gekoppeld door een keuken en bijkeuken. Op iedere groep wonen 7 cliënten. Alle cliënten zijn Ernstig Meervoudig Beperkt (EMB). De woningen zijn qua zorgzwaarte verdeeld over ZZP 7 en 8. Bij beide woningen ligt de nadruk op behoud van mogelijkheden, lichamelijk welzijn en warme zorg. De leeftijd van de cliënten ligt tussen de 18 en 58 jaar.

De 14 bewoners van Koningsveld 26 & 28 hebben een ernstige meervoudige beperking en zijn allen rolstoel afhankelijk, zij hebben een ontwikkeling leeftijd van een paar maanden.

De begeleiding is met name gericht op het lichamelijk en geestelijk welzijn van deze cliënten en leveren van warme zorg omdat onze cliënten grotendeels lichaams-gebonden reageren ligt de nadruk op lichamelijk welbevinden. Maar denk ook aan omgaan met spasme, slik en eetproblematiek, obstipatie, epilepsie, een dagprogramma met daarin de juiste afwisseling van actie en rust. Allemaal zaken die veel invloed hebben op het welbevinden van de cliënt en waar de begeleiding alert op moet zijn, dus is vooral het kleine kijken, en sfeer aanbieden voor deze De cliënten die er wonen zijn niet in staat om de totale regie over eigen leven te leiden en behoeven daar ondersteuning en overname van begeleiding.

Alle cliënten zijn niet in staat om in hun eigen levensbehoefte te voorzien, ook op sociaal aspect en algehele zelfredzaamheid zijn zij geheel afhankelijk van begeleiding, familie, vrijwilligers.

Dit ben jij

Je hebt een diploma op minimaal niveau 3 en enige werkervaring met de doelgroep is een pre. Zorgen voor iemand gaat je natuurlijk af. Je beschikt over een hoge mate van zelfreflectie en gezonde dosis humor. Door jouw rustige basishouding houd je in alle situaties het overzicht en geeft daarmee de cliënten een gevoel van veiligheid en nabijheid. Het samenwerken met de doelgroep zie je als een uitdaging en geeft je energie. Je bent consequent in je handelen, waarmee je de cliënten duidelijkheid en voorspelbaarheid biedt. Je zorgt dat mensen in hun kracht (terug)komen en draagt bij aan een samenleving waar iedereen ertoe doet.

- Affiniteit met mensen met een grote zorgvraag en een verstandelijke beperking;
- Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
- Kan snel kan schakelen tussen gebeurtenissen;
- In staat de behoeften en mogelijkheden van de cliënt duidelijk te krijgen en op basis van deze zorgvraag de juiste ondersteuning te bieden;
- Kan zorg die verschillende disciplines aan de cliënt verlenen op elkaar af te stemmen om de kwaliteit van zorg aan cliënt zo te waarborgen;
- In staat een netwerk op te bouwen en/of te onderhouden voor de cliënt en intermediair bij contacten met de cliënt;
- Kan diverse methoden, technieken en vormen en communicatie in te zetten in het contact met de cliënt;
- In staat de cliënt zo te activeren, stimuleren dat deze de mogelijkheden heeft om zich optimaal te ontwikkelen, vaardigheden is stand te houden;
- In staat randvoorwaarden te scheppen zodat de cliënt een optimale woon-en leefsituatie heeft;
- In staat begeleiding en verzorging te bieden aan cliënten met een meervoudige beperking;
- Niet bang om hard te werken;
- Heeft affiniteit met de doelgroep
- Bereid om bij te scholen; moet in ieder geval de cursus EMB gehad hebben, of dit willen volgen (ervaringsordening, ontwikkelingsleeftijd, MIC-KEY, sondevoeding, medicatie, klysma, hoog opgaande klysma’s);
- Flexibel;
- Goede teamspeler;
- Goed in staat om te observeren, signaleren en communiceren;
- Omgaan met tilliften;
- Kennis over epilepsie;
- Werken met beeldmateriaal;
- Groot inlevingsvermogen.

Dienstverband

Indien je nog niet voor onbepaalde tijd in dienst bent bij Sovak, wordt er gestart met een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid wordt deze omgezet naar onbepaalde tijd.

Salaris

De functie van Begeleider is ingedeeld in FWG 35. Het salaris is afhankelijk van werkervaring en bedraagt minimaal € 1.731 en maximaal € 2.574 bruto per maand op fulltime basis. De CAO-gehandicaptenzorg is van toepassing.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de werving & selectieprocedure.

Ingangsdatum

z.s.m.

De selectiegesprekken plaats op woensdag 30 augustus. Bij deze gesprekken zal een Consulent P&O en een medewerker aanwezig zijn.

Meer informatie over de woning

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de woning. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-3520 260 of 088-3520 261.

Bijlagen graag in Word of PDF