Assistent Begeleider (59-2017)

Ravensnest 5 in Terheijden voor 20 uren per week.

Wie wonen er?

Op Ravensnest 5 in Terheijden wonen tien cliënten met een uniek karakter. Wanneer ze blij zijn, zijn ze ook oprecht blij. Aan alles kan je dit dan zien. Wanneer ze iets niet meer begrijpen en gefrustreerd of overprikkeld raken, zie je dit ook terug. Ze hebben geen aanpassingsdrang zoals wij dat hebben geleerd en voelen zich niet geremd door sociale regels. Wat je ziet, is wat je krijgt. Ze zijn zoals ze zijn en dit maken het prachtige mensen.

Onze cliënten zijn zeer ernstig verstandelijk beperkt. Qua kalenderleeftijd zijn het volwassenen, hun ontwikkelingsleeftijd komt echter niet boven de twee jaar. Ze hebben vaak een aan autisme verwante stoornis, een disharmonisch ontwikkelingsprofiel, hechtingsproblemen, een lage eigenwaarde en een verstoorde prikkelverwerking.

Onze cliënten hebben moeite om de wereld om hen heen te begrijpen. Ze ondervinden problemen in de communicatie (zowel jezelf verstaanbaar maken als de ander verstaan) en problemen met het overzien van de dag. Ze hebben de ander nodig om de ervaringen die ze opdoen te ordenen zodat ze zich veilig kunnen voelen. Wat de cliënt per moment aankan is variabel, de alertheid wisselt per moment.

Wat ga je als assistent begeleider doen?

 • Je levert een bijdrage aan het vormgeven en realiseren van een passende woon- en leefomgeving voor cliënten;
 • je levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg;
 • je begeleidt en verzorgt cliënten individueel en in groepsverband;
 • je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Jouw talenten

 • je hebt een relevante diploma op minimaal niveau 3;
 • enige relevante werkervaring een pré;
 • je hebt aantoonbare affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking;
 • je beschikt over goede communicatieve- en sociale vaardigheden;
 • je bent zelfstandig, inventief, je hebt doorzettingsvermogen en een gezonde dosis humor;
 • je hebt geen problemen met alleen werken;
 • je bent in staat via verdieping en analyse de werkelijke behoefte van de cliënt duidelijk te krijgen, zodat de ondersteuning aansluit bij die werkelijke behoefte;
 • je bent in staat om een vertrouwensband met de cliënt op te bouwen, zodat de cliënt zicht veilig en op zijn gemak voelt;
 • je bent in staat om diverse methoden, technieken van communicatie flexibel in te zetten, zodat aangesloten wordt bij het niveau en beleving van de cliënt;
 • je bent in staat op respectvolle en heldere wijze op te treden bij agressie, onverwachte, lastige en/of crisissituaties, zodat de cliënt leert van de gebeurtenis en/of zijn omgeving geen gevaar loopt;
 • je bent in staat randvoorwaarden te scheppen, zodat de cliënt een optimale woon-, werk- en leefsituatie heeft;
 • je bent in staat de cliënt te ondersteunen op de verschillende leefgebieden;
 • je kan de cliënt op een bij de situatie passende manier helpen, zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en zijn talenten kan ontwikkelen en benutten;
 • je bent in staat via verdieping en analyse de werkelijke behoefte van de ouderecliënt duidelijk te krijgen;
 • je kan de cliënt observeren en veranderingen signaleren;
 • je kan een vertrouwensband opbouwen met de cliënt, zodat de cliënt zich gerespecteerd en veilig voelt;
 • je bent in staat het sociale netwerk van de cliënt zoveel als mogelijk te behouden en te activeren;
 • je zorgt ervoor dat de cliënt mogelijkheden heeft om zijn vaardigheden zoveel als mogelijk te behouden;
 • je zorgt ervoor dat de cliënt een optimale woon- en leefsituatie heeft;
 • je bent in staat de cliënt te ondersteunen op verschillende leefgebieden, zoals persoonlijke verzorging, dagactiviteiten en vrijetijdsbesteding;
 • je bent in staat palliatieve en terminale zorg te verlenen;
 • je bent in staat de behoeften en mogelijkheden van de cliënt duidelijk te krijgen en op basis van deze zorgvraag de juiste ondersteuning te bieden;
 • je bent in staat de zorg die verschillende disciplines aan de cliënt verlenen op elkaar af te stemmen om zo de kwaliteit van zorg aan de cliënt te waarborgen;
 • je bent in staat een netwerk op te bouwen en/ of te onderhouden voor de cliënt en is intermediair bij contacten van de cliënt;
 • je bent in staat om diverse methoden, technieken en vormen van communicatie in te zetten in het contact met de cliënt;
 • je bent in staat om voorwaarden te scheppen waardoor moeilijk verstaanbaar gedrag bij de cliënt zoveel mogelijk wordt voorkomen;
 • je bent in staat op heldere en respectvolle wijze op te treden bij moeilijk verstaanbaar gedrag, zodat de cliënt en zijn omgeving geen gevaar lopen;

Je werkdagen/tijden zijn?

Onregelmatig

Wat voor soort dienstverband kunnen we je bieden?

Het betreft in eerste instantie een functie voor bepaalde tijd, namelijk 1 jaar, maar wel met de intentie om dit contract om te zetten in onbepaalde tijd.

Sollicitatieprocedure

De sluitingsdatum voor deze vacature is 22 augustus.
De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 31 augustus tussen 09.00 uur en 16.00 uur.

Naast het sollicitatiegesprek behoort een kennismaking/meemaken van een dienst op de woning onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt voor externe kandidaten onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.

Voor meer informatie over de woning

Geïnteresseerd in deze vacature? Mail je motivatie en CV!

Bijlagen graag in Word of PDF