Strategische speerpunten

Onze strategische speerpunten

SOVAK heeft een strategisch plan: ‘Werken aan de zorg van morgen’. In dit plan staan onze strategische speerpunten: dit zijn belangrijke thema’s waar SOVAK aan werkt. We benoemen de belangrijkste.

 • Uitblinken in zorg
  SOVAK is gespecialiseerd in de ondersteuning aan cliënten met een stoornis in het autisme spectrum, een (zeer) ernstig verstandelijke beperking, een ernstig meervoudige beperking (EMB) en cliënten met ouderdomsverschijnselen. We zijn er ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking en voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. SOVAK vindt het belangrijk dat we aan elk van deze groepen de beste zorg en ondersteuning blijven bieden. En dat we daarin blijven verbeteren, bijvoorbeeld door het scholen van medewerkers.
 • Samenwerking met gemeenten en andere partijen
  De afgelopen jaren is veel veranderd in wet- en regelgeving. Sommige taken zijn voortaan de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zo is er bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). SOVAK vindt het belangrijk om goede contacten te onderhouden met de gemeenten. Dat is belangrijk voor de ondersteuning die we bieden aan onze cliënten.We werken ook samen met collega organisaties en met andere partijen (bijvoorbeeld psychiatrie, verslavingszorg, behandelcentra) die zorg of ondersteuning bieden die we zelf niet kunnen bieden.
 • Huisvesting
  SOVAK is bezig met nieuwbouw. We luisteren hierbij naar de wensen van cliënten. Zoals de wens voor een appartement met meer privé ruimte. Maar we kijken ook naar wat mogelijk en nodig is voor SOVAK om financieel gezond te blijven.
 • Technologie en innovatie
  Door slim gebruik te maken van technologie en innovatie kunnen cliënten meer eigen regie nemen over hun leven. Bijvoorbeeld: door een elektrische deur kan een cliënt met een rollator toch zelf een zware deur openen. En door een app kunnen cliënten zelf met het openbaar vervoer reizen.
 • Informele zorg
  Het eigen netwerk van cliënten en de vrijwilligers zijn steeds belangrijker. Met elkaar bespreken we hoe het netwerk en vrijwilligers een steentje bij kunnen dragen.

Heb je nog vragen? Wij staan voor je klaar!

SOVAK biedt maatwerk. Dus ook als op deze website niet staat wat je zoekt, mag je ons bellen of mailen. We denken graag met jou mee.