(Mede)zeggenschap

SOVAK vindt het belangrijk dat jij een fijn leven hebt. Daarom luisteren we naar jouw wensen en ideeën. Bij ons mag je samen met je familie meedenken en meepraten over de zorg. Jouw stem telt.

Zeggenschap

Zeggenschap betekent dat je zelf bepaalt hoe jij wilt wonen en wat voor jou belangrijk is. Je hebt zelf de regie over je leven. Bij SOVAK praten we met jou over je wensen. Die wensen en de afspraken die we met je maken schrijven we in je plan.

Je hebt niet alleen een stem over je eigen leven. Je kunt ook in je woning meepraten tijdens een huiskameroverleg. Daar kun je bijvoorbeeld je mening geven over de inrichting of het eten. Of jullie maken samen afspraken over hoe jullie met elkaar omgaan.

Medezeggenschap

Sommige onderwerpen zijn voor alle cliënten van SOVAK belangrijk. Zoals het Elektronisch Cliënt Dossier of een onderzoek naar tevredenheid van cliënten. Moeten hierover beslissingen genomen worden? Dan praat en denkt de Cliëntenraad (CR) van SOVAK mee. In de CR zitten cliënten van SOVAK, maar ook familieleden.

Klaar voor de toekomst

Annette Houtekamer is de voorzitter van de CR van SOVAK. Zij legt uit dat medezeggenschap de komende jaren misschien verandert:

“SOVAK is in beweging. Cliënten bepalen steeds meer zelf hoe zij hun leven willen invullen. En medewerkers krijgen de ruimte om daar op aan te sluiten. We denken na over wat deze organisatieverandering voor de CR betekent.”

Heb je een vraag of een idee over medezeggenschap? Dan horen we het graag.