Wordt er goed naar je geluisterd?

Aly Miedema startte in 2020 als nieuwe voorzitter van de Cliëntenraad van SOVAK. Hoe blikt zij terug op 2020 en wat verstaat zij onder kwaliteit?

Aly: “Voor mij is kwaliteit iets dat door ieder op zijn eigen manier ervaren wordt en dat mede bepaald wordt door wat je verwacht. Je mening over kwaliteit wordt vaak gevormd door meerdere aspecten. Zo wordt bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg bepaald door hoe je woont, of je lekker eten krijgt en of de mensen die voor je zorgen rekening houden met je wensen. Al deze aspecten hebben invloed op je kwaliteit van leven.”

Hoe zie je kwaliteit terug bij SOVAK?

Aly: “Het afgelopen jaar heeft corona een grote invloed gehad op ieders leven, en op het leven van de cliënten van SOVAK en hun familie in het bijzonder. Geen bezoek mogen ontvangen, niet naar de dagbesteding of het werk mogen, niet mogen knuffelen…. Al deze maatregelen golden voor iedereen. Gelukkig is er later in het jaar voor gekozen om rekening te houden met wat de cliënten nodig hebben.”

Ik doe er toe?

Aly: “Ik denk dat de kwaliteit van zorg voor een groot deel bepaald wordt door hoe er met je wordt omgegaan. Wordt er goed naar je geluisterd? Wordt er mét je gepraat en niet óver je? Heb je invloed op je dagelijkse leven? Het instrument “Dit vind ik ervan!” dat SOVAK inzet, is een mooie manier om met elkaar in gesprek te zijn over wat je belangrijk vindt. Ik hoop dan ook dat dit snel bij alle cliënten gebruikt gaat worden en dat de resultaten leidend zijn voor de zorg die je ontvangt én voor het beleid van SOVAK in het algemeen. Als je als cliënt bij SOVAK het gevoel hebt van “Ik doe er toe”, dan zit het goed met de kwaliteit.” 

Meer weten over Aly? Klik dan hier

Heb je nog vragen?

Of wil je meer weten over onze zorg?