Wooninitiatief voor jongeren met een verstandelijke beperking in de gemeente Moerdijk

Op donderdag 15 september organiseert SOVAK een eerste kennismakings- en informatie bijeenkomst voor ouders/verzorgers van kinderen met een verstandelijke beperking uit de Gemeente Moerdijk of directe omgeving, die interesse hebben in een woonvoorziening voor hun zoon of dochter.

Om ook in de toekomst mooie en passende huisvesting te bieden voor mensen met een verstandelijke beperking onderzoekt SOVAK welke nieuwbouw- en renovatieplannen er nodig zijn in de gemeente Moerdijk. Dat doen we niet alleen. Al enige tijd is SOVAK in gesprek met Maria van Rosmalen en Ria Mol uit Klundert, beide moeders van jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking. Zij oriënteren zich op de mogelijkheden van het toekomstig wonen van hun kinderen. Hun kinderen spreken zelf sterk de wens uit om in Klundert te willen blijven wonen.

Onderzoek naar woonbehoefte

De moeders zijn zelf een onderzoek gestart om te peilen of er een vergelijkbare woonwens is van andere ouders en hun kinderen De onderzoeksresultaten hebben zij aan SOVAK voorgelegd. Wij hebben als organisatie een duidelijk beeld gekregen over de woonwensen en zijn erg enthousiast over hun ideeën. Duidelijk is geworden dat meerdere ouders een fijne woonvorm zoeken, waar hun kinderen met goede begeleiding en zorg redelijk zelfstandig kunnen gaan wonen. Daarbij vinden ouders het belangrijk dat er enige vorm van inspraak mogelijk is.

In een hechte gemeenschap

Net als Ria en Maria vinden al deze ouders het erg belangrijk dat hun kind in het vertrouwde Klundert, waar een hechte gemeenschap is en waar hun kinderen al hun hele leven lang deel van uit maken,  kunnen blijven wonen. Deze argumenten ondersteunen wij bij SOVAK. Afhankelijk van de leeftijd is er een woonbehoefte binnen een termijn van 2 tot 5 jaar voor een mooie woonvoorziening in Klundert waar jongvolwassenen, met een beperking, met de juiste begeleiding en zorg kunnen gaan wonen.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 15 september van 19:00 tot 20:30 uur is een eerste informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers van jongvolwassenen met een beperking uit de Gemeente Moerdijk of directe omgeving. We gaan tijdens deze bijeenkomst samen in gesprek en er is ruimte om ideeën en wensen met elkaar te delen. SOVAK zal dan graag toelichten wat wij op korte termijn en in de toekomst mogelijk voor hun kind(eren) in de regio Moerdijk kunnen betekenen.

Komt u ook?

Aanmelden kan tot 9 september door een mail te sturen naar: secretariaatRvB@sovak.nl Daarna volgt een bevestiging met gegevens waar de bijeenkomst zal worden gehouden.

Reacties en of vragen?

Neem gerust contact op met Maria en Ria via woneninklundert@gmail.com Voor vragen m.b.t. de informatiebijeenkomst van donderdag 15 september of algemene informatie over SOVAK in de gemeente Moerdijk, kunt u contact opnemen met George Fassaert: 06 – 42 10 75 10.

We kijken ernaar uit om u te ontmoeten!  

Heb je nog vragen?

Of wil je meer weten over onze zorg?