Informatie over vaccineren

De vaccinatiestrategie in Nederland is gericht op het beschermen van de mensen die het meest kwetsbaar zijn. SOVAK is blij dat het coronavaccinatieprogramma van de overheid start met de verzorging, verpleging en thuiszorg (vvt) en de gehandicaptensector. We kijken uit naar veilige en werkzame vaccins die een einde kunnen maken aan de coronaregels die onze cliënten en hun naasten vaak extra hard raken.

Vaccinatie cliënten

Clienten en / of wettelijk vertegenwoordigers hebben eind december meer informatie en een antwoordkaart ontvangen waarop een keus gemaakt kan worden om al dan niet te vaccineren. Door een aanpassing in de vaccinatiestrategie van de overheid mogen wij niet voor al onze clienten die gevaccineerd willen worden, vaccins bestellen. Hierdoor ontstaan twee groepen met clienten die bij SOVAK wonen:

  • Een groep die het vaccin krijgt via de eigen huisarts
  • Een groep die de benodigde prikken via de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) van SOVAK ontvangt

Clienten en hun wettelijk vertegenwoordigers zijn hierover geïnformeerd. Wanneer er precies geprikt gaat worden hangt af van de snelheid van levering van de vaccins bij SOVAK en de verschillende huisartsen. Vaccinatie is voor iedereen gratis, vrijwillig en een individuele keuze.

Vaccinatie bezoekers dagbesteding SOVAK

Voor onze dagbestedingscliënten, die niet bij SOVAK wonen, geldt dat zij een uitnodiging voor vaccinatie van de huisarts krijgen.

Vaccinatie medewerkers

Medewerkers van SOVAK hebben een uitnodigingsbrief gekregen voor vaccinatie via de GGD. Informatie over vaccineren voor onze medewerkers delen we via SOVAKnet. 

Vaccinatie vrijwilligers

Vrijwilligers worden niet via SOVAK gevaccineerd. In veel gevallen zullen zij een oproep hiervoor krijgen van de eigen huisarts.

Moreel Beraad

SOVAK zou op 16 december een Moreel Beraad over vaccineren houden. Helaas kon dit door de nieuwe lockdown niet doorgaan. We organiseren dit opnieuw zodra hier weer de mogelijkheid voor bestaat.

Meer informatie

De overheid deelt informatie over vaccineren via: www.coronavaccinatie.nl Ook via de website van onze branchevereniging VGN (www.vgn.nl) en www.steffie.nl is meer informatie te vinden . Neem de tijd om dit goed te lezen!

Laatste update: Woensdag 17 februari 2021

 

Heb je nog vragen?

Of wil je meer weten over onze zorg?