Aan de slag met de Wet zorg en dwang

SOVAK staat voor het bieden van mensgerichte zorg met als doel onze cliënten maximaal eigen regie te geven. Dit sluit goed aan bij de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd regelt de rechten bij onvrijwillige zorg (zorg waarmee de cliënt en/of de vertegenwoordiger niet heeft ingestemd) of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking.

De wet is van kracht vanaf 1 januari 2020, maar er geldt een overgangsjaar. Dit betekent dat instellingen een jaar kunnen onderzoeken op welke wijze zij de wet tot uitvoering brengen binnen hun organisatie. SOVAK heeft het eerste half jaar gebruikt om zich goed voor te bereiden, zoals het scholen van alle medewerkers. Op 1 juli zijn wij gestart met de daadwerkelijke uitvoering van de Wzd.

Omdat de uitgangspunten van deze wet zo belangrijk zijn, hebben we voor onze medewerkers en cliënten een infowijzer ontwikkeld. Hier staat precies in wat de Wet zorg en dwang inhoudt. Een mooi en handig naslagwerk!

Bekijk de infowijzer
Bekijk de infowijzer - eenvoudig uitgelegd

Heb je nog vragen?

Of wil je meer weten over onze zorg?