Waar is dat touwtje voor?

Petra van Gurp over ‘haar eerste dertig dagen’ als teamcoach.

 

Petra van Gurp werkt al 31 jaar bij SOVAK, waarvan de laatste zestien als manager. Ze gelooft heel erg in ‘de grote verandering’ die SOVAK recent heeft ingezet. In haar nieuwe rol als teamcoach ervaart ze vooral dat er in de teams enorm veel energie vrij komt nu medewerkers zelf meer aan de knoppen kunnen draaien.

De bedoeling

Zelf heeft ze heel helder op het netvlies waarom de nieuwe manier van werken belangrijk is voor de cliënten van SOVAK. Als je een cliënt in zijn kracht wil brengen dan moet hij het gevoel hebben dat hij ertoe doet; ervaren dat hij invloed heeft op hoe medewerkers van SOVAK hem ondersteunen. Regie over eigen leven bij de cliënt betekent automatisch dat de medewerkers meer regie moeten kunnen nemen in hun werk. Want hoe kun je anders tegemoet komen aan wat een cliënt van je vraagt en daarin maatwerk bieden?!

Wat eten we vandaag?

Een voorbeeld om het concreet te maken. In een cliëntvergadering bespreken de huisgenoten met elkaar wat er op het menu staat, maar één dag in de week bepaalt de kok wat er op tafel komt en dat is meestal bami of nasi. Eén van de mensen heeft niet graag van dat ‘buitenlandse eten’. De groep denkt mee en er wordt besloten dat de cliënt met de kok gaat praten hoe ze dat samen op kunnen lossen.

Van de hoed en de rand

Petra is nog maar net uit de startblokken met ‘haar’ teams, maar ze merkt nu al verandering. Als er meer verantwoordelijkheid bij het team zelf ligt, moet je als medewerker ook van de hoed en de rand weten. Dus mensen gaan zelf op onderzoek uit om meer inzicht te krijgen, bijvoorbeeld in de financiën. En als je begrijpt hoe dingen werken, dan kun je daar ook beter keuzes in maken. Zo zie ik gesprekken ontstaan over wat het betekent als er een open plaats is in de woning, of cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag wel de goede indicatie (ZZP) hebben, wat het vervoer van wonen naar werken kost en of dat ook anders kan. Zo kijken collega’s nu ook bewuster naar de samenstelling van hun eigen team: wie en wat hebben we nodig? Wat zou het bijvoorbeeld betekenen als je een tweede gastvrouw aanneemt?
Ook kijken mensen weer eens met een frisse blik naar hun gebouw. Is het handig dat de oudere cliënten het verst weg zitten van de badkamer in de andere vleugel van het activiteitencentrum? Kunnen we de nieuwbouwplannen nog eens opnieuw bekijken vanuit hoe cliënten hun woonomgeving het liefst zouden hebben?

De hamvraag

Nu lijkt het misschien of teams alleen maar met materiële zaken bezig zijn, maar niets is minder waar. Het team van de Markt in Wijk en Aalburg is al wat verder omdat ze in de voorbereidingsfase hebben meegedaan als labteam. Daar zie ik dat het gesprek continu gevoerd wordt vanuit de vraag: “als we het zo doen, komt dat dan de cliënt ten goede?” Ik weet zeker dat als je vanuit die intentie werkt, dat dit doorwerkt in alles wat je doet en vooral ook in hoe je het doet.

Waar is dat touwtje voor?

Een mooi voorbeeld is de jaarlijkse brandweerinspectie. Voorheen liep de brandweer door het pand met een controlelijst waarop ze afvinkten wat goed of niet goed was en kregen vastgoedbeheerder Wilco en ik daarvan een rapport. Nu hebben we samen met een cliënt en een begeleider door het pand gelopen. De cliënt heeft zijn eigen kamer laten zien en de brandweerman ging met hem in gesprek over punten waar je op kunt letten in verband met brandveiligheid. De cliënt voelde zich heel serieus genomen en vertelt de tips weer verder aan zijn huisgenoten. Nu is de ‘zorgen voor je eigen veiligheid’ veel meer iets van henzelf geworden.
Ook voor de begeleiders was er in diezelfde rondgang nog wel een eye opener. Zij hebben namelijk in de badkamer ook de wasmachine en droger staan. Daar zit keurig een touwtje om de elektra uit te schakelen als je gaat douchen. De brandweerman vroeg aan de cliënt of hij dat touwtje wel eens gebruikte. Niet dus. Niemand wist waar het voor diende en het werd dan ook nooit gebruikt. Voorheen zou de brandweer op het lijstje hebben afgevinkt dat de veiligheid in de badkamer OK is. Door dit gesprek weten we nu wel beter en de cliënt die erbij was zal bij iedereen onder de aandacht brengen dat je “dat touwtje moet gebruiken voor je onder de douche stapt.”

Zoveel goede ideeën

Wat je ook goed merkt is dat het ‘wij-zij’ gevoel tussen uitvoerende teams en ‘de mensen van het centraal kantoor’ van lieverlee verdwijnt. In de ontmoeting blijkt al gauw dat we allemaal dezelfde drive hebben: we willen dat cliënten het bij SOVAK goed hebben. Dan ben je ineens allemaal medestanders en gebeuren in de samenwerking verrassend nieuwe dingen. Er zit zoveel kennis bij de mensen in de teams en ik hoor zoveel goede ideeën. Een team dat zelf verantwoordelijk is, kijkt niet langer naar wat er allemaal niet kan, maar naar hoe het wel kan. Zo gaf een team van een activiteitencentrum eerst aan dat ze eigenlijk met de huidige bezetting niet verantwoord kunnen draaien. In plaats van ‘naar boven’ te wijzen zijn ze zelf aan de slag gegaan met groepen samenvoegen, lokalen veranderen, individuele werkplekken voor cliënten maken, enzovoorts. Het resultaat? Cliënten gelukkiger en medewerkers blij. Kijk, dat is nou de bedoeling!

Heb je nog vragen? Wij staan voor je klaar!