Uitdagend werk

Begeleiders van cliënten met een lichte verstandelijke beperking zoeken elkaar op.

Persoonlijk begeleider Paola van Wijk werkt met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Moeilijk? Soms, maar in ieder geval heel afwisselend.

Wat maakt het begeleiden van deze mensen zo afwisselend?

Er is altijd wel iets aan de hand. Problemen op het werk, moeilijke relaties, te weinig geld. Het oplossen van moeilijke dingen gaat net even anders als je een lichte verstandelijke beperking hebt. En dat is voor mij dan meteen de uitdaging. Eerst goed luisteren en begrijpen en dan samen een oplossing bedenken.
Maar er gebeuren ook heel veel leuke en mooie dingen, hoor. Zo heeft nog niet zo lang geleden een cliënt haar rijbewijs gehaald. Dan zijn we samen supertrots.

Je bent aandachtsfunctionaris LVB. Wat houdt dat in?

Voor het project ‘Kiezen voor uitblinken’ heeft SOVAK gekozen om uit te blinken in de begeleiding van mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Een belangrijke vraag daarbij is: wat hebben LVB’ers nodig om goed en gelukkig te leven. En vervolgens, wat moeten begeleiders weten en kunnen om dat samen met de cliënt en zijn sociale netwerk voor elkaar te krijgen. Elke locatie van SOVAK waar mensen met een LVB wonen, heeft een aandachtsfunctionaris LVB. Ik ben dat voor de Markt in Wijk en Aalburg. Een keer per maand komen de aandachtsfunctionarissen bij elkaar om kennis en ervaringen te delen en zo van elkaar te leren. Daarnaast zijn er workshops waar d.m.v. rollenspel geoefend wordt met moeilijke situaties. Leerzaam is ook het LVB- café waar begeleiders praten over de dagelijkse gang van zaken op de groep.

Die workshop. Wat houdt dat in?

Deelnemers kunnen een situatie inbrengen die ze willen oefenen. Bijvoorbeeld een gesprek wat niet goed gegaan is. Samen met een trainingsacteur doe je in een rollenspel het gesprek over en kun je oefenen hoe je het de volgende keer anders kunt doen. Je bespreekt met de andere deelnemers wat er fout ging en we geven elkaar tips. Ik heb op deze manier veel geleerd!

Merken de cliënten dat er een aandachtsfunctionaris LVB op de Markt werkt?

Het is niet zo dat we opeens op een andere manier zijn gaan begeleiden. Maar door met andere begeleiders te praten weten we wel veel meer. We vertellen elkaar bijvoorbeeld hoe we het doen met eten koken. Of hoe we omgaan met verslaving. We delen ervaring en kennis en geven elkaar tips, dat is erg leerzaam.

We hebben Daniëlle een reactie gevraagd

Daniëlle woont op de Markt in Wijk en Aalburg en Paola is haar persoonlijk begeleider.

Ze vindt het fijn dat haar begeleiders cursussen en workshops volgen om mensen waar je mee omgaat, beter te begrijpen. "Iedereen kan nog bij leren en het is fijn dat er goed naar mij geluisterd wordt," zegt Daniëlle.

Daniëlle merkt het wel dat Paola steeds nieuwe dingen leert. Zij hebben samen afgesproken om met vaste regelmaat te praten over hoe het gaat met Daniëlle. Wat gaat goed en wat gaat minder goed.

Daniëlle heeft zelf ook een cursus gevolgd waarin zij geleerd heeft om goed om te gaan met emoties. In een speciaal schrift schrijft ze op wat ze moeilijk vindt en waarbij ze graag ondersteuning van begeleiders wilt.

Als ze dan samen met Paola een gesprek heeft dan pakt ze het schrift erbij. Ze spelen dan samen het probleem of een moeilijke situatie na in een toneelstukje.


Daniëlle speelt dan eerst zichzelf en daarna de ander in haar verhaal. "Je snapt veel beter waarom de ander zo reageert," zegt Danielle. "Dat betekent niet dat het dan altijd goed gaat hoor, ik moet wel blijven oefenen met Paola."

Heb je nog vragen over opleidingen? Wij staan voor je klaar!