SOVAK start met veilig+ aanpak

Hoe kan je zo goed mogelijk voor je cliënt zorgen en tegelijk je eigen veiligheid bewaken? Daarover gingen 7 teams, teamcoaches en Marie-Louise van der Kruis (RVB) donderdagmorgen met elkaar in gesprek tijdens de kick-off van de VeiligPlus-aanpak.

Marie-Louise van der Kruis trapte de bijeenkomst af: "Veiligheid vormt de basis. Zonder een veilige basis kun je niet leren, niet groeien en ontbreekt een gezonde basis om vanuit te handelen. Veiligheid bereik je dus ook niet door enkel en alleen beleid en protocollen. Het gaat juist om het gesprek dat je met elkaar hebt als je je onveilig voelt."  

Over de Veilig + aanpak

Door medewerkers met elkaar te laten praten over dilemma’s rondom eigen veiligheid en goede zorg kun je onveilige gevoelens wegnemen en samen tot oplossingen komen. De aanpak helpt om alles bespreekbaar te maken. De dialoog vind plaats tussen de zorgmedewerkers onderling maar ook tussen de bestuurder en de zorgmedewerkers. 

Meer informatie: Veilig+