SOVAK op weg naar 2020

Medewerkers denken mee over de toekomst van SOVAK. Dat levert heel veel kansrijke ideeën op. Over ondernemerschap gesproken!

Ruim 170 mensen geven gehoor aan de uitnodiging om naar de 'dag van de toekomst' te komen. Tijdens vier inspirerende bijeenkomsten denken medewerkers en vrijwilligers mee over de invulling van de koers die SOVAK voor de toekomst kiest.

Waarom een strategische herijking?

Om de paar jaar denken we bij SOVAK na over de toekomst. Waar staan we voor? Waar gaan we voor? Welke ontwikkelingen zien we om ons heen en hoe spelen we daarop in? De koers die we voor een bepaalde periode kiezen, leggen we vast in een strategisch beleidsplan. Dat plan helpt ons bij het nemen van de goede beslissingen in het dagelijkse werk voor onze cliënten.

Een bijzonder proces   

De strategische agenda voor de periode 2017 - 2020 is onlangs vastgesteld. Niet zo bijzonder, denkt u misschien. Maar dit beleidsplan is wel opeen bijzondere manier tot stand gekomen. Een manier die past bij het organisatiemodel van SOVAK waarbij we werken met zelforganiserende teams. Dat betekent dat we de ideekracht, deskundigheid en praktijkervaring van alle medewerkers ten volle benutten bij de verdere ontwikkeling en vernieuwing van SOVAK. Want wie weet beter wat de huidige en toekomstige cliënten van ons vragen dan demensen die midden in die praktijk staan?

De aanloop naar een nieuw strategisch plan

We beginnen met een groep van 50 medewerkers die nadenken over mogelijke toekomstscenario’s. Daar is al veel onderzoekswerk aan vooraf gegaan, want om goed te kunnen kiezen moet je wel weten wat er in de zorg speelt. Als de hoofdlijnen zich beginnen af te tekenen, betrekken we alle medewerkers bij de plannen. Welke ideeën hebben zij? Welke hulpvragen blijven onbeantwoord? Wat kun je op jouw locatie realiseren? Met wie zou je lokaal kunnen samenwerken? 

Goed idee!

Tijdens vier inspirerende bijeenkomsten in juni 2017 buitelen de goede ideeën over elkaar heen. Die ruimte voor ondernemerschap vanuit de teams stimuleren we door kansrijke plannen een bedrag aan ‘lefgeld’ mee te geven. Een soort startkapitaal om een goed begin te maken. Vraagt een idee om meer uitwerking omdat het SOVAK-breed moet worden opgetuigd, dan moet er eerst een ondernemingsplan op tafel komen. De vier regiegroepen die het werken aan de nieuwe beleidsagenda coördineren, toetsen elk ondernemingsplan aan onze visie, missie en strategische koers.

De koers in het kort

Wat is dan die nieuwe strategische koers, waar het in dit artikel steeds over gaat? In het kort: SOVAK wil zich ontwikkelen tot een maatschappelijke partner in de (Verstandelijk Gehandicapten-) zorg. Als oplettende lezers ziet u dat VG tussen haakjes staat. Dat is een bewuste keuze. Namelijk: Zoals vanouds, wil SOVAK er zijn voor cliënten met een verstandelijke beperking. Of iemand nu veel of weinig ondersteuning nodig heeft, eenvoudige of complexe zorg, thuis of bij ons; SOVAK groeit mee met wat de individuele cliënt vraagt en nodig heeft. Maar we willen er in de toekomst ook zijn voor andere kwetsbare burgers.

In principe kan iedereen met een hulpvraag bij ons aankloppen. Daarvoor moeten we, meer dan nu, lokaal present en actief zijn in steden, dorpen, wijken, buurten. Met de daar aanwezige (keten)partners verbinden we onze kennis en expertise rondom de cliënt. En natuurlijk werken we samen met familie, vrijwilligers en het bredere netwerk van de cliënt.

De kern van de zaak

We vragen bestuurder Ad van de Laar hoe hij de totstandkoming van dit beleidsplan ervaart. “Het is misschien even wennen dat de strategie niet meer top-down wordt bepaald. Maar als je dat klassieke idee loslaat, wat komt er dan een energie vrij! Ik heb in korte tijd heel veel medewerkers leren kennen, gehoord wat hen bezighoudt en gezien dat ze er helemaal voor gaan. Door deze manier van werken ontstaat er echt draagvlak en vernieuwing. Medewerkers tonen ondernemerschap en samen willen wij hier met hart en ziel de schouders onder zetten. Deze begrippen zijn niet toevallig de drie kernwaarden van SOVAK. Ik geloof dat we vanuit deze basishouding in de toekomst nog voor heel veel meer cliënten van betekenis kunnen zijn.” 

Heb je nog vragen? Wij staan voor je klaar!

SOVAK biedt maatwerk. Dus ook als op deze website niet staat wat je zoekt, mag je ons bellen of mailen. We denken graag met jou mee.