SOVAK onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) heeft SOVAK, na een bezoek aan twee locaties in Terheijden, voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst.

SOVAK vindt het belangrijk om goede zorg en ondersteuning te bieden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd controleert regelmatig of we dit goed doen. In mei 2018 bracht de Inspectie een onverwachts bezoek aan Zeggelaan 115a/b. Deze week ontvingen we het rapport. Hierin beschrijft de Inspectie dat we best veel goed doen, maar dat er ook van alles te verbeteren valt. Zo kan de kwaliteit en veiligheid van zorg beter en voldoet de huisvesting niet aan de normen. 

Verscherpt toezicht voor SOVAK

SOVAK is sinds 2017 bezig met een organisatieverandering en verbeterplannen. Deze plannen zijn nog onvoldoende uitgevoerd. De inspectie heeft op dit moment onvoldoende vertrouwen in de veranderkracht van SOVAK en heeft daarom verscherpt toezicht ingesteld voor de periode van een half jaar. Verscherpt toezicht houdt in dat de Inspectie de komende tijd goed gaat volgen of we op de juiste manier met de verbeterpunten aan de slag gaan. 

Reactie Raad van Bestuur SOVAK

Bestuursvoorzitter Marie-Louise van der Kruis: “Wij realiseren ons dat dit bericht kan zorgen voor ongerustheid bij cliënten, hun familie, bezoekers en medewerkers. Dat betreuren we. Ik wil benadrukken dat de veiligheid van cliënten nooit in gevaar is geweest. Onze medewerkers zetten zich dag in, dag uit in om de best mogelijke zorg te leveren aan onze cliënten. En dat blijven zij doen. De Inspectie heeft oog voor de inspanningen die we inmiddels hebben gedaan en heeft vertrouwen in onze inzet en goede wil. We hebben er zelf ook vertrouwen in dat we de verbetermaatregelen binnen zes maanden kunnen realiseren. Natuurlijk raakt het verscherpt toezicht ons, maar we zien deze maatregel tegelijkertijd als een impuls om de al ingeslagen weg vol energie en samen verder voort te zetten. We hebben daarover gesprekken met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Met elkaar gaan we het proces voortvarend aanpakken en nauwlettend volgen.” 

Vragen?

SOVAK verstuurt deze week brieven en e-mails naar alle betrokkenen met meer toelichting en een uitnodiging voor informatiebijeenkomsten. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen.

  • (Toekomstige) Cliënten en hun contactpersonen kunnen contact opnemen met Cliëntservice van SOVAK via telefoonnummer: 088 – 35 20 123 of e-mail: clientservice@sovak.nl
  • Medewerkers kunnen contact opnemen met hun teamcoach.
  • Vrijwilligers kunnen contact opnemen met het secretariaat Zorg & Ondersteuning via telefoonnummer 088-35 20 150 of e-mail: secretariaat-zo@sovak.nl
  • Verwijzers en externe stakeholders kunnen contact opnemen met het algemene nummer van SOVAK: 088 – 35 20 100 of een e-mail sturen naar info@sovak.nl
  • Persvragen? Neem dan contact op met Jeroen Rempt van de afdeling Communicatie, telefoonnummer 088 – 35 20 121 of via j.rempt@sovak.nl

Lees hier het persbericht 

Lees hier het bericht op de website van de Inspectie