SOVAK onder de loep

Externe auditoren onder de indruk van de slagen die SOVAK maakt.

Medio oktober bezoeken twee auditoren van het Keurmerkinstituut verschillende locaties van SOVAK en gaan daar in gesprek met medewerkers. Auditor mevrouw C. van Empel: "Het algemene beeld is positief; jullie mogen trots zijn op dit mooie resultaat."

Belangrijke slagen gemaakt

De auditoren merken op dat het proces naar zelforganisatie voortvarend is doorgezet. Het werkplan is bij veel teams al daadwerkelijk de leidraad voor de zorg en de bron voor gewenste verbeteringen. Ook in de medicatieverstrekking zijn belangrijke slagen gemaakt met behulp van het Medimo-systeem. Het elektronisch cliëntdossier is op orde en ook de nachtzorg is goed georganiseerd. Medewerkers zijn goed bekend met het systeem van incidentmeldingen en zijn bereid daar van te leren. Stuk voor stuk belangrijke onderdelen van de zorg die de kwaliteit en veiligheid bevorderen.

Twee niet-kritische feiten 

Er zijn twee feiten geconstateerd, die we gaan verbeteren:

  • Het calamiteitenplan is nog niet overal onderdeel van het inwerkplan; bij sommige teams ontbreekt de kennis over het ontruimen van de locatie voor een specifieke doelgroep cliënten. Dit punt was al in beeld en er is een map per locatie in ontwikkeling.
  • De evaluatie van vrijheidsbeperkingen is niet altijd duidelijk vastgelegd in de rapportages. Wel constateerden de auditoren dat er veel energie gestoken wordt in het terugdringen van dit soort middelen en maatregelen.

Stil van…

Eén van de auditoren heeft een gesprek gehad met een moeder wier zoon bij SOVAK zorg ontvangt. Zij geeft SOVAK als rapportcijfer een 8 à 9. Er is veel aandacht voor de behandelingen die haar zoon nodig heeft, zij wordt daarover goed geïnformeerd, dus de samenwerking met begeleiders is prima. Ook geeft zij aan dat ze goed wordt meegenomen in de ontwikkelingen bij SOVAK. Je voelt je als ouder betrokken, maar mag ook kritisch zijn. 

Warme ontvangst

 De auditoren Van Empel en Brants geven graag aan de medewerkers terug dat ze overal goed ontvangen zijn. Bij de Lindonk in Zevenbergen en in activiteitencentrum Vlindertuin in Terheijden hebben ze hun zaakjes goed op orde. De mensen van de nachtzorg die zich heel verantwoordelijk weten voor een veilige nacht voor de cliënten. De mensen van Werkmaat die al helemaal thuis zijn op hun nieuwe werkplek in het centraal kantoor. En als extraatje ons trakteren op heerlijke huisgemaakte soep. En niet te vergeten zorgboerderij 't Raakeind in Molenschot waar een enthousiaste boerin ons ontvangt aan de keukentafel. Er prijken meerdere kwaliteitscertificaten aan de muur. Maar wat je vooral voelt is de warmte en huiselijkheid; de liefde voor mens en dier in deze goed verzorgde werkomgeving. Dat straalt ook af op de hulpboeren van SOVAK die we daar spraken en aan het werk zagen.

Eerste reactie

Bestuurders Marie-Louise van der Kruis en Ad van de Laar zijn blij met dit mooie resultaat. Met de genoemde feiten gaan we natuurlijk aan de slag. Maar bovenal willen we graag dit geweldige compliment overbrengen aan al onze medewerkers. "Jullie maken de kwaliteit waar SOVAK voor staat waar; elke dag weer, voor iedere cliënt afzonderlijk. Dank jullie wel!"

Heb je nog vragen? Wij staan voor je klaar!

SOVAK biedt maatwerk. Dus ook als op deze website niet staat wat je zoekt, mag je ons bellen of mailen. We denken graag met jou mee.