SOVAK kiest nieuwe koers

Wat vinden cliënten belangrijk in hun leven? En hoe kunnen wij als zorgprofessionals daar het beste aan tegemoet komen?

Wat cliënten van ons vragen

Wat cliënten van ons vragen is leidend voor ons professionele handelen. Daarom krijgen de medewerkers bij SOVAK de ruimte om daar zoveel mogelijk zelf invulling aan te geven. Want wie weet er beter wat cliënten willen dan de medewerkers die dagelijks met hen omgaan! (klik op het plaatje)

Klik hier

Zorgen doen we samen

SOVAK is er voor iedereen die een verstandelijke beperking heeft. We zijn er voor jong en oud. Of iemand nu veel of weinig ondersteuning nodig heeft. Bij SOVAK draait het echt om onze cliënten. Dat zie je terug in het nieuwe organisatieplaatje: de cliënt staat in het midden. Daar omheen staan alle mensen die betrokken zijn in zijn of haar leven: familie, vrienden, begeleiders, vrijwilligers, buren en kennissen. Want zorgen doen we samen. 

Klik hier

Zelf regie voeren

Adviseur Cliëntparticipatie Paul Turkenburg: “We willen dat cliënten zoveel mogelijk zelf regie voeren over hun leven en over hun zorgvraag. Daarom is SOVAK een veranderproces gestart waarin de teams van lieverlee meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om het werk zelfstandig te organiseren. Waar het om gaat is dat SOVAK een plek is en blijft waar mensen optimaal tot hun recht komen. En dat lukt het beste als je zelf de regie hebt. Dat geldt voor cliënten en medewerkers gelijk.”