SOVAK en MEE West-Brabant: een goede samenwerking

Mensen met een beperking: daarvoor zetten zowel MEE West-Brabant als SOVAK zich in. Een goede samenwerking is het uitgangspunt voor beide organisaties.

Frank is werkzaam als consulent bij MEE West-Brabant. Tussen 1986 en 2002 was hij werkzaam bij SOVAK. Eind 2002 maakte hij de overstap naar de voorloper van MEE West-Brabant, de SPD (Sociaal Pedagogische Dienst).

Participatie
MEE West-Brabant geeft samen met de gemeenten invulling aan de verantwoordelijkheid om de zelfredzaamheid en participatie van mensen die tijdelijk minder zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld door een beperking, te bevorderen.

MEE kan helpen
MEE West-Brabant is een onafhankelijke organisatie. Als iemand met een beperking of iemand uit het netwerk van deze persoon een vraag heeft, kan MEE West-Brabant hen ondersteuning bieden. Het kan hier gaan over hulpvragen op allerlei levensgebieden. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning om te zorgen voor een juiste indicatie bij een woonvraag of ondersteuning bij een keukentafelgesprek. Maar er kan ook samen met de consulent van MEE West-Brabant gezocht worden naar antwoorden op vragen als: Hoe kan ik omgaan met de beperking die ik heb? Welke mogelijkheden heb ik als ik moeite heb om mijn administratie op orde te hebben?

MEE is laagdrempelig
Iedereen kan met vragen bij MEE West-Brabant terecht. Samen kijken we naar welke vragen er precies zijn en op welke manier er een oplossing gezocht kan worden. De cliënt staat hierbij altijd centraal. Er wordt ook gekeken of het netwerk van de cliënt betrokken kan worden bij het vinden van oplossingen die aansluiten bij de hulpvragen. De consulent stemt waar nodig af met het netwerk (zoals mantelzorgers, familie, vrijwilligers).

Onafhankelijke ondersteuning
MEE West-Brabant biedt informatie en advies. We ondersteunen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan en zorgplan. Tevens bieden we ondersteuning bij het kiezen van een zorgaanbieder en bemiddeling, wanneer de cliënt en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen. De ondersteuning die we bieden is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Wie kan bij MEE terecht met vragen
MEE richt zich op burgers met (tijdelijk) beperkte regie, beperkte sociale redzaamheid en problemen met het zelfstandig participeren in de samenleving. MEE West-Brabant heeft daarbij specifieke toegevoegde waarde als het gaat om inclusie en leven met een beperking (mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische kwetsbaarheid). Het advies is gratis en zonder belang.

Zomaar twee voorbeelden

Woonplek gezocht voor je kind
Ouders melden zich bij MEE West-Brabant met een vraag naar ondersteuning bij het zoeken van een juiste woonplek voor hun kind van 45 jaar dat nog thuis woont. De consulent gaat met de ouders en hun kind in gesprek. Belangrijk is dat er voor hun kind ondersteuning wordt gezocht waarbij het kind zich goed voelt en dat de stap naar begeleid wonen op een juiste manier wordt uitgevoerd. Er wordt ook contact opgenomen met SOVAK om samen met hen te kijken of de juiste woonplek beschikbaar is bij SOVAK.

Op zoek naar een dagbesteding die bij je past
Een 17 -jarige jongen woont thuis bij zijn ouders en wil na schooltijd aan het werk. Hij heeft onvoldoende kwalificatie om werk te verrichten. Na contact met een consulent van MEE West-Brabant is onderzocht dat hij in aanmerking komt voor dagbesteding op een indicatie zorg. De invulling van deze dagbesteding kan gevonden worden bij SOVAK. Vanuit MEE West=Brabant wordt hiervoor contact opgenomen met SOVAK.    

Uit deze voorbeelden blijkt dat het belangrijk is dat er een goede samenwerking is en de lijnen kort zijn. De samenwerking met SOVAK is open en transparant. SOVAK en MEE West-Brabant hebben elkaar in de afgelopen jaren steeds weten te vinden en zetten dit ook in de toekomst voort.

Meer weten? Neem contact met ons op:
www.meewestbrabant.nl
mail: info@meewestbrabant.nl
Tel: 076 522 30 90