SOVAK en GGz Breburg gaan samen aan de slag!

SOVAK wil goede zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Oók als zij daarnaast last hebben van psychiatrische problemen. Daarom gaan we samenwerken met GGz Breburg. Hieronder lees je het persbericht.

eide organisaties hebben de ambitie om wederzijds deskundigheid te bevorderen en uit te wisselen op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking die psychiatrische problematiek ervaren. Onder andere door scholing, inzet van specifieke deskundigheid en uitbreiding van kennis en ervaring in de doelgroepen bij beide organisaties. 

Om de beoogde samenwerking te beklinken is begin april een intentieverklaring en samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de bestuurders Marie-Louise van der Kruis (SOVAK) en Ariette van Reekum (GGz Breburg). Daarmee is de wil en intentie om nader samen te werken op het vlak van een verstandelijke beperking en (bijkomende) psychiatrische problematiek formeel vastgelegd.

Marie-Louise van der Kruis, bestuurder SOVAK: "We zien een toename van psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. In de praktijk vonden de professionals van SOVAK en GGz Breburg elkaar al regelmatig op verschillende onderwerpen. Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst zetten beide organisaties in op structurele samenwerking als het gaat om consultatie, opleiden en samenwerking in teams." 

Bij scholing en inzet van specifieke expertise wordt gedacht aan de deskundigheid van een psychiater of een SPV’er vanuit GGz Breburg. Vanuit SOVAK zou dit de inzet van een gedragsdeskundige of een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) kunnen zijn. Daarnaast zou er sprake kunnen zijn van het geven van klinische lessen en zouden medewerkers tijdelijk uitgewisseld kunnen worden. 

SOVAK biedt wonen, werk, leren en activiteiten, behandeling en andere zorg aan mensen met een (verstandelijke) beperking in het Westen van Noord-Brabant en in het Land van Heusden en Altena.

GGz Breburg biedt specialistische behandeling en ondersteuning aan mensen met complexe psychiatrische problemen die hen belemmeren in het dagelijks leven in de regio Midden- en West-Brabant.