SOVAK bouwt aan de toekomst!

De komende jaren gaat SOVAK verschillende nieuwbouwprojecten starten, (woon)locaties verbeteren of sluiten.

Hoe en waar je woont en leeft speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van zorg én leven. Goede huisvesting draagt bij aan prettig wonen en goede zorg voor cliënten en fijn werken voor medewerkers en vrijwilligers. Daarom willen we dat onze woningen en locaties (beter) passen bij wensen van cliënten en dat ze flexibel, van goede kwaliteit en duurzaam zijn. Een plek waar wonen, vrije tijd, zorg, dagbesteding en werk hand in hand gaan! 

Kleur

Om dit te realiseren gaat SOVAK de komende jaren verschillende nieuwbouwprojecten starten, (woon)locaties verbeteren of sluiten. Dat doen we in vier regio’s in West-Brabant waar we actief zijn. Elke regio heeft zijn eigen kleur en geeft kleur aan het leven van onze cliënten.

Hou de website in de gaten!

Via https://www.sovak.nl/wonen/nieuwbouw-renovatie vind je een actuele stand van zaken van de nieuwbouw- en renovatieplannen. Benieuwd naar het persbericht dat wij hebben verstuurd over onze nieuwbouw- en renovatieplannen? Klik dan hier