SOVAK aan de slag met 5 verbeterthema’s

In december stonden we met cliënten, wettelijk vertegenwoordigers, vrijwilligers en onze medewerkers opnieuw stil bij het verscherpt toezicht en de stappen die SOVAK de afgelopen maanden heeft gezet.

Marie-Louise van der Kruis: “Er staat ons de komende periode veel te doen en onze plannen zijn groots en veelomvattend. Daar zijn wij ons bewust van. Tegelijkertijd wordt de nut en noodzaak van de plannen breed gedragen en zijn wij samen op weg om echt te organiseren vanuit het perspectief van de cliënt op alle niveaus in de organisatie.” Tijdens haar presentatie  blikte Marie-Louise van der Kruis (voorzitter Raad van Bestuur) terug op de afgelopen maanden, ging zij in op het SOVAK brede verbeterplan en liet zij onderstaand filmpje zien:Vijf verbeterthema’s

Met het SOVAK brede verbeterplan laten we zien hoe we verbetering op vijf verbeterthema's realiseren, hoe we sturen op de voorgestelde maatregelen en hoe we voor borging van deze uitkomsten en maatregelen in de organisatie zorgen.  De vijf verbeterthema's zijn de rode draad, die we de afgelopen periode geconstateerd hebben uit de analyse van de interne audits, de dossiercontrole en de oorzakenanalyse.

Zoektocht

Marie-Louise van der Kruis (voorzitter Raad van bestuur): “Het is goed om te merken dat de juiste energie aanwezig is om te verbeteren. Aan de andere kant is er een spanning voelbaar en een tegen geluid hoorbaar die zegt dat ""we niet te snel moeten en kunnen gaan". Het is een zoektocht naar vitale spanning waarin we snelheid kunnen houden en de juiste stappen kunnen zetten, op een manier dat iedereen aangehaakt blijft.”

Denk met ons mee!

SOVAK zoekt cliënten en wettelijk vertegenwoordigers die met ons mee willen denken. Dat kan natuurlijk via de Cliëntenraad maar vanaf 2019 ook in onze meedenkgroepen. In deze groepen denken mensen (eenmalig) mee over één onderwerp zoals bijvoorbeeld onze nieuwbouwplannen. Interesse? Stuur dan een mail naar communicatie@sovak.nl