Regie over je loopbaan

Dat de zorg aan het veranderen is, dat is inmiddels geen nieuws meer. Binnen SOVAK zijn we ook volop bezig met de organisatie van de zorg van morgen. Wat vinden cliënten van SOVAK belangrijk en welke rol is er dan weggelegd voor de medewerker.

Loopbaanvragen

Feit is dat we met zijn allen langer zullen moeten (of is het mogen?) doorwerken. Sta jij er weleens bij stil hoe je dat zou willen doen? Als P&O adviseur merk ik dat medewerkers steeds vaker een loopbaanvraag stellen. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Hoe kan ik dit werk blijven doen in de toekomst (fysiek, psychisch, motivatie, ambities) en wat is hier voor nodig?
  • Wat als ik me afvraag of het me lukt om dit werk te blijven doen of met deze doelgroep? Wat zijn de mogelijkheden binnen SOVAK?
  • Wat als ik echt iets anders wil gaan doen?
  • Wat als ik niet weet wat ik wil of wat er mogelijk is?
  • Wat zijn de mogelijkheden om (eerder) te stoppen en wat zijn de gevolgen hiervan?

Zelf regie nemen

Dergelijke vragen laten zien dat medewerkers zelf de regie in handen nemen; een goede ontwikkeling. Een voorbeeld is een gesprek met een medewerker die op haar 16e als leerling bij SOVAK begonnen is, al 24 jaar in de zorg werkt en nu op een punt staat waarin ze zichzelf de vraag stelt: wat wil ik? Al pratende kwamen we in gesprek over het eventueel volgen van een opleiding. Ze gaf aan: “ja, maar dan moet ik weer terug naar school op mijn veertigste.” De opleiding waar het om ging duurt drie jaar. Dit betekent dat ze 43 is als ze de opleiding afrondt en dan dus nog 24 jaar van haar diploma kan genieten. Exact de periode die ze nu inmiddels in haar loopbaan heeft voltooid! Dit inzicht zette de medewerkster aan het denken.

Duurzame inzetbaarheid

Naast de gesprekken die ik voer met medewerkers, houd ik me ook beleidsmatig bezig met duurzame inzetbaarheid. Speerpunten in het beleid voor de komende periode zijn: mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, inbreng van medewerkers in het beoordelingsgesprek (regie), interne scholing eigen regie voeren en preventieve instrumenten om verzuim te voorkomen. Bij de uitwerking van het beleid hebben we een intensieve samenwerking met Transvorm, die onder andere een Loopbaan Portal heeft ontwikkeld voor medewerkers die aan de slag willen met hun loopbaan. Een waardevol instrument waar we vanuit SOVAK gebruik van kunnen maken (www.transvormloopbaanportal.nl ).

Nathalie van Walvoort
P&O-consulent