Opleiden bij SOVAK

Jezelf blijven ontwikkelen, dat vinden we bij SOVAK belangrijk. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor medewerkers. Zo doen we dat!

Miriam Hendrickx is interne opleider en een van de vier medewerkers van het team opleiden van SOVAK. Wat doet dat team en waarom vindt SOVAK opleiden zo belangrijk? We vroegen het haar.  

Wat doet SOVAK allemaal op het gebied van opleiden voor medewerkers?

Intern verzorgen we bij- en nascholing van medewerkers. We hebben een groot scholingsaanbod dat zowel gericht is op cliëntdoelgroepen als op specialisaties. Medewerkers kunnen zich inschrijven voor trainingen, cursussen en workshops. 

Vanwege de ontwikkeling naar zelforganiserende teams krijgen we ook steeds meer maatwerk vragen. Bijvoorbeeld vragen voor aanvullende scholing vanwege een problematiek van een cliënt. Dan kunnen we een cursus op maat ontwikkelen. 

Als derde kunnen medewerkers ook zelf een ontwikkelingsvraag hebben. Bijvoorbeeld als ze door willen groeien van niveau 2 naar niveau 3 of als ze een HBO opleiding willen doen. Ook hiervoor is van alles mogelijk. 

Wat maakt de werkwijze van SOVAK bijzonder? 

We kijken altijd eerst welke deskundigheid we in huis hebben. Dat maakt de aanpak van SOVAK echt uniek! Onze interne opleiders werken samen met verschillende disciplines. Bijvoorbeeld een specialist zoals een gedragskundige of fysiotherapeut. Zij hebben kennis van de inhoud, mijn naaste collega's en ik hebben kennis van opleiden, het ontwikkelen van trainingen en het toepassen van de juiste werkvormen. Met elkaar zorgen we voor de ontwikkeling, voorbereiding en het geven van trainingen en workshops. Zo leren we – de disciplines en het team opleiden - van en met elkaar.

Als een medewerker een opleiding wil volgen, hoe gaat dat dan? 

Medewerkers kunnen met hun teamcoach wensen voor doorontwikkelingen bespreken. Het uitgangspunt is dat de opleiding relevant moet zijn voor de cliënt en/of het team. Daar is budget voor en er is dan veel mogelijk. De vaste scholingen die we aanbieden kunnen medewerkers terug vinden via Eduweb.

Ook via andere wegen, zoals bijvoorbeeld e-mail, kunnen medewerkers en teams hun behoeften kenbaar maken. Als de vraag past bij SOVAK en meerwaarde heeft voor cliënten, gaan we kijken of we een scholing of cursus op maat kunnen ontwikkelen.

Kun je voorbeelden noemen uit de praktijk? Waar ben je trots op? 

Een mooie leerlijn is de LVB-basis training. Medewerkers die werken met mensen met een verstandelijke beperking, kunnen aangeven waarop zij verdieping willen en ook organiseren we een LVB-café, waar medewerkers op een laagdrempelige manier van en met elkaar kunnen uitwisselen en leren. 

Ook de EMB-EVB scholing is een mooi voorbeeld. Deze scholing bestaat uit 9 dagdelen die door allerlei verschillende disciplines gegeven worden. We betrekken er zelfs ouders bij: zij vertellen hoe het is om de zorg voor hun kind uit handen te geven. 

Een ander recent voorbeeld: vanuit meerdere hoeken kwam de vraag hoe je als begeleider cliënten kunt ondersteunen bij het gebruik van social media en internet. Hiervoor hebben we een workshop van een middag ontwikkeld, in samenwerking met een wijkagent en gedragskundige. Daar is veel animo voor! 

Het team opleiden doet al veel. Waar kunnen jullie zelf verder in ontwikkelen?

Natuurlijk houden we met elkaar in het oog of we de juiste trainingen aanbieden en luisteren we hierbij goed naar de teams. En we willen Eduweb, ons leerportaal, blijven verbeteren. Door bijvoorbeeld e-learning en digitaal lesmateriaal te ontwikkelen en aan te bieden. Zo kunnen medewerkers goed leren op elk moment en op hun eigen manier.

Opleiden binnen SOVAK staat goed in de steigers, er is veel mogelijk voor medewerkers. Uiteindelijk hebben cliënten daar ook baat bij. En daar doen we het voor!

Heb jij nog vragen over opleidingen? Wij staan voor je klaar!