Onderweg met elkaar

Een flinke club, samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Cliëntenraad, bracht eind maart een werkbezoek aan verschillende teams en locaties van SOVAK. "De leukste dag van het jaar!", volgens een van de leden van de Raad van Toezicht.

Annette Houtekamer, voorzitter Cliëntenraad: “ We wilden allemaal heel graag uit de eerste hand horen hoe het nu gaat in het samen werken en samen leven van cliënten en iedereen die zijn of haar steentje daaraan bijdraagt. Daarom bezochten wij de locaties Ganzenpad 4; Ganzenpad 20-30; Zeggelaan 115 en we spraken ook met vertegenwoordigers van IT, Financiën, Huisvesting & Facilitair; met de kwaliteitsbevorderaars en een afvaardiging van de behandelaren. Veel locaties en veel mensen, maar we waren dan ook met een flinke groep en we deelden onszelf op in twee teams die ieder een deel op zich namen.”

Aan het eind van de middag deelden de raden hun ervaringen met Marie-Louise (RVB). Annette: “Het is ons opgevallen dat  medewerkers vertrouwen hebben in de toekomst, in elkaar en in de nieuwe aanpak rondom de cliënten. Zij zijn heel blij dat vrijheid en regie meer bij de cliënt ligt. Dat er meer methodisch wordt gewerkt en dat doelen niet alleen worden vastgesteld, maar ook gerealiseerd. Ook durven medewerkers elkaar feedback te geven in de vorm van Tips en Tops. Inspireren en motiveren is het motto, niet beoordelen en afserveren.” Geert Bioch, lid Raad van Toezicht: “De huisvesting is zichtbaar verbeterd op de Zeggelaan en het Ganzenpad. Verder hebben we de energie, de initiatieven en het creatieve denken van deze teams ervaren. Dit alles om de cliënt er echt toe te laten doen. Dat is mooi om te zien!”

Wat heeft een lasser te maken met SOVAK? Lees door, verderop het antwoord.

Alleen maar hoera verhalen? Annette: “Nee zeker niet. Er werd genoemd dat de ICT, zeg maar de systemen waarin alles draait, zoals het ECD, maar ook financiële rapportages,  niet is meegegroeid met de ontwikkelingen binnen SOVAK. Daarmee wordt innovatie beperkt en vertraagd en het zorgt voor ergernis bij zowel de mensen die er mee moeten werken als de cliënten en verwanten die er gebruik van willen maken. Andere uitdagingen die we terugkregen zijn: Hoe kunnen we verbinding aanbrengen tussen de verschillende ondersteunende afdelingen? Hoe kunnen we zaken meer coördineren?  Hoe kunnen we te behalen resultaten gedurende het jaar heen beter monitoren? Hoe kunnen we ons meer eigenaar van problemen en oplossingen gaan voelen?”

Maar er wordt ook gedroomd! Annette: “Medewerkers hopen op  meer vrijwilligers zodat ook die oudere en moeizaam bewegende cliënt nog eens gezellig kan gaan winkelen. Zodat de cliënt die naar het ziekenhuis moet iemand bij zich heeft die bekend is en vertrouwd.” Claudia-Carmen Maser, voorzitter OR: “Medewerkers zien ook graag een betere bezetting op kritieke functies zodat er vervanging is en kennis kan worden gedeeld en overgedragen. Medewerkers willen met elkaar aan de slag om nog  beter te luisteren naar de cliënt en diens woonwensen dan tot nu toe het geval is." 

Tenslotte: wat heeft dat plaatje van een lasser nu te maken met het leven en werken binnen SOVAK? Annette: “Je ziet dat de lasser stukken metaal aan elkaar verbindt. Dat is zwaar werk, waar je niet helemaal schoon bij kunt blijven. Zo is het ook met het leven en werken binnen SOVAK. We zijn bezig met elkaar nieuwe verbindingen te maken. Dat is zwaar werk en nog niet alles is glimmend mooi en af. Maar dit werkbezoek heeft opgeleverd dat wij als Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Cliëntenraad met elkaar hebben gezien dat iedereen ontzettend hard aan het werk is om culturen te veranderen en nieuwe oplossingen te creëren voor echt niet eenvoudige problemen."

En zo zijn we als cliënten, medewerkers, behandelaren, ondersteuners, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Raad van Bestuur en Cliëntenraad onderweg…