NLDoet het bij SOVAK

Wat was het super, al die activiteiten samen met de vrijwilligers van NLDoet.

Kijken, voelen, luisteren

3 Leerlingen van OBS De Windhoek hebben voor het project ‘Van Vakwerk tot Meesterwerk’ van de Rabobank Amerstreek, een duurzame belevingstuin voor de activiteitencentra Gruijtplein en De Vlindertuin ontworpen.
Op 17 maart is de belevingstuin officieel geopend. De leerlingen van OBS De Windhoek hebben de tuin uitgebreid getest. Er valt heel wat te zien, te voelen en te horen in de belevingstuin.
Super-bedankt aan de leerlingen van OBS De Windhoek voor het bedenken, Stichting De Kloek voor de sponsoring en de vrijwilligers van NL Doet voor de uitvoering van de belevingstuin.
Cliënten van de activiteitencentra gaan hier veel plezier beleven.

High-tea

Cliënten van Hof van Hersbeek en medewerkers van Kuehne + Nagel BV uit Moerdijk hebben een heerlijke high-tea gehad.
Samen hebben zij eerst in de keuken gekokkereld. Daarna met zijn allen aan de grote tafels om te proeven van al die lekkere hapjes bij de thee en gezellig te kletsen.
Dank aan de medewerkers van Kuehne + Nagel BV Logistics voor de supergezellige middag.

Sjoelen, koekhappen en blikgooien

Het was weer een hele toffe middag op OBS De Windhoek. Leerlingen en cliënten deden samen oud hollandse spelletjes zoals sjoelen, koekhappen, hoefijzer werpen en blik gooien. Leerlingen hadden ook gezorgd voor superlekkere zelfgemaakte worstenbroodjes.
Dank aan de leerlingen en leerkrachten van OBS De Windhoek voor de organisatie van de heerlijke middag.