Kampvuuroverleg

Een informele ontmoeting tussen Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad van Bestuur, en Raad van Toezicht.

Het woord ‘kampvuuroverleg’ zegt het eigenlijk al: op vrijdagavond 30 september hebben de leden van de bovengenoemde organisatieonderdelen informeel met elkaar overlegd. De sfeer in alle gesprekken was open, hartelijk en serieus.

Waarom dit overleg?

Aanleiding is de verandering die SOVAK voorstaat; intern bekend onder de noemer ‘de organisatie van de zorg van morgen’. De bedoeling is dat het gevoel van eigenaarschap van cliënten en medewerkers over de dagelijkse zorg de komende tijd zal groeien. Dan is het natuurlijk van belang om medezeggenschap, bestuur en toezicht daarop te laten aansluiten. 

Vragen en ervaringen uitwisselen

Ook medewerkers van de teams die als ‘labteam’ al in januari 2016 met de nieuwe manier van werken zijn gestart, waren aanwezig. We hebben van hen veel waardevolle ervaringen gehoord en we konden hen veel vragen stellen. In kleine groepjes van gemengde samenstelling spraken we over drie thema's die zowel door cliënten en cliëntvertegenwoordigers als door de leden van de andere organen waren aangedragen.

Welke thema’s?

In de gesprekken kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Eigen regie en eigenaarschap: Hoe gaat dat dan als er niet zoveel sturing meer is van bovenaf en hoe gaan we daar toezicht op houden?
  • Kwaliteit van zorg: Hoe kan je toetsen of je wel kwaliteit levert en hoe doe je dat dan?
  • Wat is de rol van de teamcoaches?

Eerste indrukken

We hebben geïnventariseerd wat al goed gaat. En er is besproken wat nog aandacht nodig heeft en hoe we dat gaan doen. Er zal onderling meer overleg zijn en ook zal de Cliëntenraad eens per twee weken een kort overleg hebben met de leden van de Raad van Bestuur. 

Doe mee!

Een idee van de Cliëntenraad is om wat dichter bij de woning cliëntvertegenwoordigers te betrekken bij de Cliëntenraad. Vertegenwoordigers die mee willen denken over onderwerpen die belangrijk zijn in het kader van de zorg van morgen. Onderwerpen die belangrijk zijn voor een goede zorg voor de cliënt.

Interesse?

Mail voor meer informatie met de clientenraad@sovak.nl.

Heb je een vraag of een idee over medezeggenschap? Dan horen we het graag! Je bent ook altijd welkom om mee te praten.