Jouw stem doet er toe, jouw ervaring doet er toe!

Het nieuwe inspraak- en medezeggenschapsbeleid van SOVAK haakt in op drie plekken: Op cliëntniveau, locatieniveau en op organisatieniveau.

Al enige tijd was er binnen de Cliëntenraad en bij de Raad van Bestuur behoefte aan nieuw beleid over het betrekken van cliënten en cliëntvertegenwoordigers bij SOVAK. Het nieuwe beleid moest beter aansluiten bij zelforganisatie, maar ook meer passend zijn bij onze huidige tijd. Het nieuwe beleid van SOVAK haakt in op drie plekken: Op cliëntniveau, locatieniveau en op organisatieniveau.

Cliëntniveau

We gaan met iedereen het gesprek aan over zijn of haar zorg. Dat doen we tijdens het bespreken van het ondersteuningsplan. Daarnaast wil SOVAK elk jaar (minimaal) twee ervaringsdeskundigen opleiden. Annette Houtekamer (voorzitter Cliëntenraad): “Op dit moment staat de teller al op vier en maken we al veel gebruik van de kennis en kunde van deze kanjers!”

Locatieniveau

Nieuw zijn de vier contactmomenten (inspraakbijeenkomsten) die de locaties zelf jaarlijks gaan organiseren. Annette Houtekamer (voorzitter Cliëntenraad):  “Deze bijeenkomsten kunnen op diverse manieren vorm krijgen, afgestemd op de behoeften van vertegenwoordigers. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld een gezamenlijke wandeling waar gepraat wordt over wat goed en minder goed gaat, een inspraakavond over het A3, een thema-avond of gewoon een gezellige barbecue.”

Meedenkers

De meedenkers zijn een nieuwe club binnen SOVAK die bestaat uit cliënten en cliëntvertegenwoordigers die geen zitting willen nemen in de Cliëntenraad, maar die wel op onderwerpen mee willen denken en adviezen willen geven. Ook vrijwilligers en medewerkers van SOVAK kunnen meedenkers zijn. Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar meedenkers@sovak.nl

Organisatieniveau

De Cliëntenraad, die bestaat uit cliënten en cliëntvertegenwoordigers, blijft daarnaast gewoon bestaan. Annette: “Wij blijven de formele wettelijke taken uitoefenen, zoals het adviseren over de visie en het beleid van SOVAK. Om dit goed te kunnen doen gaan we natuurlijk gebruik maken van de geluiden die we horen van de meedenkers en blijven we onze oren (en ogen) te luisteren leggen bij de cliënten zelf.” 

Lees ook:
Cliëntenraad wil een andere koers gaan varen