Interview Richard Sitton

Sinds februari 2018 is Richard Sitton lid van de Raad van Toezicht van SOVAK voor het aandachtsgebied Financiën.

Hoe kom je in de Raad van Toezicht terecht?

“Naast mijn werk als bestuurder bij wooncorporatie Woonbron in Rotterdam wilde ik mij breder ontwikkelen en maatschappelijk bezig zijn. Mezelf inzetten voor mensen vind ik belangrijk, zeker voor hen die soms wat kwetsbaarder zijn en meer ondersteuning nodig hebben. De zorg en het onderwijs zijn sectoren die mij aanspreken. Er kwamen diverse functies voorbij en de vacature bij SOVAK als lid Raad van Toezicht sprak mij meteen enorm aan. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek en bleek goed in het profiel te passen.”

Waarom sprak en spreekt SOVAK jou zo aan?

“SOVAK zet zich in en doet heel veel voor mensen met een verstandelijke beperking en wil hen een beter en volwaardiger leven geven. “Jij doet ertoe”, daar gaat het om. Dat blijkt uit de website en uitingen, maar kwam ook in de gesprekken heel duidelijk naar voren. SOVAK is een betrokken organisatie waar echt de omslag gemaakt wordt naar ‘de cliënt centraal stellen’: sluit aan bij wat mensen nog kunnen en probeer hen zoveel mogelijk eigenheid en zelfstandigheid te geven. Dat vind ik mooi. Vanaf de eerste kennismaking zag ik heel veel betrokken medewerkers en vrijwilligers, mensen die er echt met hart en ziel voor gaan. Dat geeft energie.”

Waar komt je band met deze sector vandaan?

“Mijn vader heeft vroeger als ambtenaar - dat zou nu controller heten - op een sociale werkvoorziening  voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. Ik ben er eigenlijk mee opgegroeid. Ik zag toen al hoe er gekeken kan worden naar wat mensen nog kunnen en hoe er een volwaardige invulling aan het leven gegeven kan worden. En dat is ook waar SOVAK voor staat. De cirkel is zo dus rond, deze functie sluit goed aan bij mijn verleden en bij wat mij drijft: mensen.”

Er gebeurt best veel bij SOVAK…

“Je merkt dat er best nog wel wat water door de Maas moet stromen, want de hele omslag naar zelforganiserende teams die gemaakt moet worden gaat soms best gepaard met wat knellingen en pijn. Maar dat doet niets af aan dat mensen met tomeloze betrokkenheid de beste zorg willen bieden aan mensen. Het spat er vanaf.”

Wat zie jij voor de komende periode als jouw eigen rol of meerwaarde binnen de Raad van Toezicht?

“Wat mij nu al opvalt is dat er met heel veel respect binnen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur wordt vergaderd. De insteek is om zo transparant mogelijk naar elkaar te zijn en ons best te doen voor die organisatie, ten dienste van de cliënt. Dat staat voorop. Zelf ben ik een teamspeler, dat is heel belangrijk. Vanuit mijn vastgoedachtergrond en ervaring kan ik een bijdrage leveren aan en van meerwaarde zijn voor de koppeling tussen het maatschappelijke en het zakelijke.”

De Raad van Toezicht houdt zich aan een ‘Governance Code’. Kun je uitleggen wat dat betekent?

“De Raad van Bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse leiding binnen SOVAK en met de strategie. Wij als Raad van Toezicht bepalen of dat allemaal binnen de kaders blijft, of het de goede kant op gaat en of we onze doelstellingen ook realiseren. En we houden de continuïteit van de organisatie in de gaten.
Good governance betekent ook dat je verantwoording kan en gaat afleggen over hoe je je toezicht hebt ingevuld én dat je weet wat er speelt binnen de organisatie. Als Raad van Toezicht willen we onder andere contact hebben met de Ondernemingsraad, met medewerkers en met cliënten. Daarom bezoeken we regelmatig locaties van SOVAK. Dat zie ik als cadeautjes, want de contacten met de mensen, die zijn het mooist.”

Heb je nog vragen? Wij staan voor je klaar!

SOVAK biedt maatwerk. Dus ook als op deze website niet staat wat je zoekt, mag je ons bellen of mailen. We denken graag met jou mee.