Ik denk mee

In de maand oktober vindt het cliënttevredenheidsonderzoek 2016 plaats.

Cliënttevredenheidsonderzoek 2016 

Oktober is de maand van het cliënttevredenheidsonderzoek.
SOVAK maakt gebruik van de methode Quality Cube van Wil Buntinx.
345 cliënten zijn uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Zij wonen en/of werken op een activiteitencentrum bij SOVAK.

Cliënten kunnen op deze manier goed aangeven hoe zij de zorg en ondersteuning van SOVAK ervaren. Door mee te doen aan dit ervaringsonderzoek hebben zij invloed op de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die zij krijgen van SOVAK.

Renaldo: "Daar doe ik zeker aan mee, want zo kan ik zeggen wat ik goed en wat ik minder goed vind".

Zara: "Bij het vorige cliënttevredenheidsonderzoek zijn 59 cliënten geïnterviewd. Dat vonden wij van de cliëntenraad veel te weinig. Nu worden er 345 cliënten gevraagd om mee te doen. Dat is goed want zo kom je erachter wat cliënten vinden van de zorg en ondersteuning".

De deelraad cliënten van de Cliëntenraad is betrokken bij het maken van de vragenlijst van het Cliënttevredenheidsonderzoek.
Zij hebben aangegeven wat belangrijke onderwerpen zijn voor cliënten van SOVAK. Deze onderwerpen zijn verwerkt in de vragenlijst.

Niet alleen cliënten, maar ook cliëntvertegenwoordigers en begeleiders van woningen en activiteitencentra, zijn uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek.

Cliënten kunnen de vragenlijst zelfstandig invullen. Voor cliënten die ondersteuning willen, is een team van interviewers samengesteld. De interviewers hebben een instructie gekregen van het onderzoeksbureau op welke manier zij cliënten kunnen ondersteunen bij het invullen van de vragenlijst. De interviewers bezoeken de cliënten thuis.

Dit zijn de antwoordmogelijkheden in de vragenlijsten:

Als niet alle onderwerpen aan bod zijn gekomen, dan is er de mogelijkheid om iets te zeggen bij twee open vragen. De vragenlijsten zijn anoniem en per locatie. 

Zo kan per woning of activiteitencentrum een kwaliteit-verbeter-kaart gemaakt worden door het onderzoeksbureau.
Aan de hand van de kwaliteit-verbeter-kaarten gaan de woningen en activiteitencentra aan de slag om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning voor cliënten nog beter te maken.

Interviewer Jos geeft tekst en uitleg aan de bewoners van de Van der Dussenlaan in Dussen

De ingevulde lijsten gaan op de post naar het onderzoeksbureau