Dichtbij mensen

Marie-Louise van der Kruis startte op 1 september met haar werk als voorzitter van onze Raad van Bestuur. Een gesprek over haar loopbaan, passie voor de zorg en hoe zij haar functie het liefst vervult.

Na 30 jaar GGZ nu de overstap naar de VG-sector. Vanwaar deze keuze?

Ik heb een verpleegkundige achtergrond en moest in die tijd ervaring opdoen in alle sectoren. Begin jaren 80 maakte ik bij Reinier van Arkel kennis met de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en voelde me er gelijk thuis. Het is zo'n mooie wereld, ook al was het toen nog een klassiek algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Wat me boeit is dat je in de langdurige zorg mensen echt leert kennen en deelgenoot bent in alle facetten van hun leven. Dus al heel vroeg in mijn loopbaan wist ik dat mijn hart bij de menselijke kant van de zorg lag. Niet de wat 'hardere' en meer technische zorg van de ziekenhuiswereld, maar de mensgerichte zorg waarbij het om de dagelijkse relatie gaat tussen cliënten, hun familie en begeleiders.

Dus toch niet zo'n groot verschil tussen beide zorgsectoren?

Nee, overal ontmoet je mensen met eenzelfde soort basale vragen. Over kwaliteit van leven, gezien worden, zelf regie voeren, zingeving, erbij horen en meedoen in de samenleving. Het is altijd een zoeken hoe je met elkaar in contact kunt komen, elkaar kunt verstaan om daarop een (professioneel) antwoord te geven. Daar ligt de uitdaging waar we elke dag voor staan.

Ertoe doen?

Ja, als we tegen de cliënt zeggen: 'elke dag doet ertoe, jij doet ertoe' dan moeten we daarvoor ook de voorwaarden scheppen. Dus ook tegen de begeleiders zeg ik: 'jij doet ertoe, jij maakt het verschil in het leven van je cliënten.' Dat is niet altijd eenvoudig want de zorgvragen worden steeds complexer. Ik zie daar als bestuurder wel een opgave. Ik bedoel dat we een goede balans weten te vinden tussen begeleiden vanuit gezond verstand, methodisch verantwoord werken en gebruik maken van de nodige behandelexpertise.

Wat maakt jou aantrekkelijk voor SOVAK?

Ik omarm heel graag het principe van zelforganisatie. Ik zie dat SOVAK daar heel goed mee bezig is. Niet alles top-down regelen, maar de zorg organiseren in de teams, dichtbij en vanuit de vraag van de cliënt. Zelf wil ik ook toegankelijk zijn en gewoon eens ergens binnen kunnen lopen om te horen wat er leeft en speelt. En natuurlijk breng ik mijn ervaring mee. Na mijn studie sociaal pedagogiek heb ik 17 jaar met veel plezier in de kinder- en jeugdpsychiatrie en daarna in de langdurig complexe  zorg binnen de GGZ gewerkt. Steeds meer in managementfuncties terecht gekomen, waar ik sturing heb gegeven aan het hele proces van omvorming naar ambulante en herstelgerichte zorg. De laatste 4,5 jaar heb ik gewerkt als bestuurder binnen de GGZ. Jaren waarin de vermaatschappelijking van de zorg centraal stond; een turbulente tijd omdat zo'n enorme omslag onvermijdelijk ook gepaard gaat met soms heftige reorganisaties. 

Wat maakt SOVAK aantrekkelijk voor jou?

De menselijke maat. Ik wil graag dichtbij mensen opereren en zichtbaar zijn binnen de organisatie. Dat kan hier. Dat heb ik direct al ervaren in hoe ik hier ben ontvangen. Je voelt je als nieuwkomer meteen welkom. Ik noemde al het werken met zelforganiserende teams. Fijn als je niet eerst door vijf leemlagen heen moet om iets voor elkaar te krijgen. En natuurlijk spreekt de nieuwe koers van SOVAK me aan. Ik heb daar op de achtergrond al wat mee aan mogen schetsen. Uit onze visie en missie spreken ambities die passen bij deze tijd: lef tonen, vooruit willen, ondernemerschap, samenwerken op lokaal niveau. Ik ga me daar met hart en ziel voor inzetten! 

Je wordt getypeerd als een verbindende persoonlijkheid. Wat is verbinding voor jou? 

Als bestuurder sta je op het kruispunt tussen persoonlijke levens, maatschappelijke ontwikkelingen en organisatiebelangen. Op een kruispunt zie je al die wegen samenkomen en kun je ze met elkaar verbinden. Mijn drijfveer? Ik wil graag dat iedere cliënt, ieder familielid, iedere medewerker en vrijwilliger gezien en gehoord wordt. Om dat in het klein, in ieders persoonlijke leef- en werkomgeving, waar te maken, zoek ik de verbinding in grotere samenwerkingsverbanden. Zodat we iedereen mobiliseren die van betekenis kan zijn voor onze cliënten.


Heb je nog vragen? Wij staan voor je klaar!

SOVAK biedt maatwerk. Dus ook als op deze website niet staat wat je zoekt, mag je ons bellen of mailen. We denken graag met jou mee.