Column Marie-Louise: "Geluk werkt aanstekelijk"

70% van de medewerkers en 57% van de vrijwilligers gaven in februari hun mening via het medewerkers- en vrijwilligersonderzoek. Nu alle vragenlijsten verwerkt zijn, weten we hoe tevreden onze medewerkers en vrijwilligers zijn. Maar ook hoe het staat met ons werkgeluk…

Tevredenheid

Afgelopen jaren is er veel gebeurd binnen SOVAK. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de reorganisatie, bestuurlijke wisselingen en het verscherpt toezicht. Dit leidt, het kan ook niet anders, zo nu en dan tot onrust en onzekerheid. De veranderingen volgen elkaar snel op en het is niet altijd voor iedereen even duidelijk waarom, wat en hoe we het nu eigenlijk bedoelen. Soms moeten dingen gisteren al af zijn. Vacatures staan soms langer open dan wenselijk en de zorg wordt er ook niet eenvoudiger op. We horen dan ook het geruis in de wandelgangen. Medewerkers zoeken steun en bevestiging bij elkaar. Het wegvallen van een managementlaag en het zoeken naar de rol en betekenis van de nieuwe wijze van werken doet veel meer een beroep om met elkaar naar antwoorden en oplossingen te zoeken. Daar zijn we nog lang niet mee klaar en dat zien we ook terug in het resultaat van het onderzoek. De werkdruk is hoog, soms heel hoog en soms ook te hoog. Medewerkers zien niet altijd een oplossing om hierin zelf de regie te nemen. De voorwaarden om dit te doen schieten met regelmaat te kort. Dienstlijsten laten nog veel gaten zien, het verzuim is hoog en de faciliteiten binnen SOVAK laten soms te wensen over. En toch geven we samen gemiddeld een 7.2 voor onze tevredenheid. Dat betekent dat we op de goede weg zijn, maar dat er nog werk aan de winkel is!

Werkgeluk

Werkgeluk is iets anders dan werktevredenheid. Geluk zegt iets over het vervullen van belangrijke waarden. Kan ik iets betekenen in mijn werk, is mijn werk zinvol, krijg ik energie van mijn werk, voel ik me verantwoordelijk voor wat ik doe, kan ik me ontwikkelen, heb ik leuke collega’s en voel ik me gewaardeerd? Allemaal factoren die ons werkgeluk bepalen. SOVAKmedewerkers geven hun werkgeluk een 7.1. Vrijwilligers scoren op tevredenheid een 7,9 en op werkgeluk een 8,0! Dat is voor mij boven verwachting! Zeker onder de omstandigheden van het afgelopen jaar. Naast enorme trots voel ik ook een grote verantwoordelijkheid op me afkomen. Wat moet ik zuinig zijn op dit werkgeluk van zoveel medewerkers en vrijwilligers. Want geluk werkt aanstekelijk. Bij gelukkige mensen willen we graag aansluiten. Gelukkige medewerkers en vrijwilligers verhogen het geluk van onze cliënten en naasten. Gelukkige collega’s werven gelukkige collega’s en zijn de beste ambassadeurs voor onze organisatie! Het onderzoek biedt ons dus een fantastische sleutel om het verschil te gaan maken voor cliënten, familie, onze vrijwilligers en medewerkers! En daar word ik dan weer gelukkig van!