Cliëntenraad wil een andere koers gaan varen

Stel je voor dat SOVAK een schip is. Hoe zou medezeggenschap en inspraak dan een plaats krijgen op dit schip?

Voorzitter Annette Houtekamer-van Dam: "We worstelen binnen de Cliëntenraad al langer met de vraag hoe we meer inspraak voor cliënten kunnen organiseren. Om het beter in beeld te krijgen hebben we vijf tekeningen van boten genomen die voor SOVAK staan. We hebben nagedacht over de positie van iedereen in de boot. Dus waar staan de cliënten, waar de cliëntvertegenwoordigers, begeleiders en behandelaren, maar ook waar staat de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht?"

Vijf thema's

Annette: "Met de tekeningen en de kennis opgedaan tijdens de studieavonden van het LSR (het landelijk steunpunt op het gebied van medezeggenschap) ligt er nu een voorstel voor meer inspraak door cliënten en cliëntvertegenwoordigers." Naast het voorstel zijn er vijf belangrijke thema's benoemd waarop de Cliëntenraad inspraak wil versterken:

  •  Voeding
  • Gezondheid en hygiëne
  • Veiligheid
  • Ontspanning
  • Individuele inspraak over het eigen leven, begeleiding en behandeling

Annette: "Binnen SOVAK is er enthousiast gereageerd op de inspanningen die we hebben verricht en het plan zoals het er nu ligt. De Raad van Bestuur gaat samen met een delegatie vanuit de Cliëntenraad het plan verder ontwikkelen. Ons doel? Dat zoveel mogelijk cliënten en vertegenwoordigers mee aan boord gaan en niemand de spreekwoordelijke boot mist."

Over de Cliëntenraad

De Cliëntenraad houdt zich binnen SOVAK vooral bezig met het realiseren van medezeggenschap op alle beleidsterreinen die voor cliënten belangrijk zijn. Daarnaast probeert zij meer inspraak vanuit cliënten en vertegenwoordigers op te zetten. 

Heb je nog vragen? Wij staan voor je klaar!

SOVAK biedt maatwerk. Dus ook als op deze website niet staat wat je zoekt, mag je ons bellen of mailen. We denken graag met jou mee.